Themadagen 2013

Themadag ‘Tijdelijke en alledaagse publieke ruimten’

5 september 2013 – Sint-Lukas, Schaarbeek

De themadag “Tijdelijke en alledaagse publieke ruimten” sluit aan bij het thematische dossier “tijdelijkheid en alledaagsheid” uit het juninummer 2013 van het vakblad “publieke ruimte” en is een co-productie van Steunpunt Straten en ]pyblik[. De Themadag gaat vooraf aan de ]pyblik[ Masterclass op 4, 5 en 6 oktober waar het thema in de praktijk wordt uitgewerkt in een Brusselse case study.

Hoe kan men met verminderde middelen omgaan met publieke ruimten? Welke rol kunnen deze projecten op langere termijn spelen voor de buurt? In deze crisisperiode is de wil sterker dan ooit om participatie en een multidisciplinaire aanpak te verankeren in stedelijke ontwikkeling. Deze tendens werpt een nieuw licht op de mogelijkheden en waarde van tijdelijke publieke ruimten. Of het nu gaat om het doen herleven van een plek, het aanpakken van problemen op wijkniveau, experimenteren met de mogelijkheden voor een toekomstig project of het tijdelijk inrichten van een ruimte in afwachting van latere ontwikkeling: de mogelijkheden van tijdelijke publieke ruimten zijn zeer uiteenlopend. De sprekers gaan in op een aantal elementen met betrekking tot tijdelijk gebruik, materialen, budgetten, ontwerpmethoden en nazorg bij de tijdelijke inrichting van publieke ruimten.

Deelname aan de themadag kost € 20,00 (incl. BTW). Lunch en deelnemersmap zijn inbegrepen. Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Bij annulatie op minder dan een week vooraf wordt het volledige bedrag gefactureerd.


Themadag Verhardingen

23 april 2013 – Auditorium OCW, Sterrebeek.

De studienamiddag ‘Verhardingen in publieke ruimten’ sluit aan bij het thematische dossier ‘verhardingen’ uit het decembernummer 2012 van het tijdschrift publieke ruimte. De sprekers gaan in op een aantal elementen met betrekking tot planning, ontwerp, inrichting en beheer van verhardingen in publieke ruimten.

Verhardingen zijn de ’vloer’ van de openbare ruimte. Ze zijn in sterke mate bepalend voor de beeldkwaliteit, de belevingswaarde, het verplaatsingscomfort en de functionaliteit van de omgeving. Tijdens de studienamiddag gaan deskundige sprekers in op een aantal elementen met betrekking tot planning, ontwerp, inrichting en beheer van verhardingen in publieke ruimten.