Ambassadeurs Publieke Ruimte

Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn bovenlokale overheden, overheidsinstellingen, beroepsfederaties en grote non-profitorganisaties voor wie kwaliteitsvolle publieke ruimten een belangrijke hefboom zijn om hun doelstellingen te realiseren. Als ambassadeur engageren zij zich om de vele raakvlakken die publieke ruimte heeft met andere beleidsdomeinen, mee onder de aandacht te brengen.
Infopunt Publieke Ruimte treedt regelmatig in overleg met zijn ambassadeurs om kennis en ervaringen uit te wisselen. U vindt onze ambassadeurs vooraan in elk nummer van het tijdschrift publieke ruimte en treft hen ook regelmatig aan tijdens vormingsactiviteiten.