FORCE

Toegankelijke beweegplekken in de buurt zetten burgers in beweging

Force is een project van Infopunt Publieke Ruimte om lokale besturen aan te sporen kwalitatieve beweegplekken in buurten te creëren die toegankelijk en laagdrempelig zijn voor elke burger. In de huidige coronatijden is gebleken dat mensen nood hebben aan kwalitatieve ruimte met groenzones, ontmoetingsplaatsen en beweeginfrastructuur in hun buurt.  Naast het inrichten van de omgeving is het doel van het project om alle burgers in beweging te zetten via streetworkout. 

 In Coronatijden bleek de nood aan kwaliteitsvolle plekken in de buurt zeer groot. Het land ging in lockdown, de verplaatsingen werden beperkt en mensen herontdekten de eigen buurt. Vaak waren parken en groengebieden een toevluchtsoord en werd de nood aan publieke ruimte met groenzones en speel – en beweegplekken in de eigen buurt zeer concreet. 

Uit recente onderzoeken blijkt opnieuw dat minder dan één op de tien tieners voldoende beweegt, dat 1 op 3 personen van 18 jaar aangeeft dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op hun lichaamsbeweging. Bovendien lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe aanbevelingen rond beweging. Daarin roept de organisatie lokale besturen op om hun burgers te sensibiliseren rond het belang van bewegen. Er zijn sterke wetenschappelijke bewijzen dat bewegen ons fysiek en mentaal versterkt, ook tegen infecties. Bewegen was nog nooit zo belangrijk, zeker in coronatijden. 

 


Tendenzen

 • Huidig sportaanbod vaak te duur, minder toegankelijk of vormen een drempel voor bepaalde doelgroepen
 • Open sportaanbod vaak niet (meer) toereikend en vaak beperkt tot bijvoorbeeld lokale sportpleintjes
 • Vraag naar anders sporten, urban sports neemt toe
 • Welzijn van burgers komt in het gedrang, te weinig beweging bij bepaalde groepen
 • Jeugd beweegt te weinig, drop-out bij meisjes/dames
 • Kwetsbare groepen zijn vaak moeilijk bereikbaar, isolement dreigt

Het project FORCE komt tegemoet aan deze maatschappelijke uitdagingen.


Waar staat de naam ‘FORCE’ voor?

FORCE verwijst naar het ontwikkelen van ‘kracht’. 

 • Fysieke kracht, fit worden met Force.
 • Mentale kracht (weerbaarheid en zelfontplooiing) door meer sociale betrokkenheid en interactie met andere actoren en groepen in de samenleving.

Sporten is belangrijk om in goede conditie te blijven. Het helpt om met stress om te gaan en negatieve energie kwijt te raken. Bovendien geeft het kansen op sociale interactie en sociale inclusie. Beweging is een belangrijke hefboom om mensen in armoede te betrekken en actief te laten deelnemen aan de maatschappij.


Doelstellingen van het project

•        Toegankelijke beweegplekken in de publieke ruimte creëren

•        Alle burgers in beweging zetten

•        Een gezonde levensstijl bij burgers promoten

•        Kwetsbare doelgroepen betrekken/empoweren en sociale inclusie bevorderen

•        Meer variëteit brengen in de publieke sportinfrastructuur

•        Het lokaal sportaanbod via het project in de kijker zetten

•        Buurtsport inzetten voor wijkontwikkeling

•        Samenwerkingsverbanden tussen gemeentediensten, sportclubs en – verenigingen, sociale partners,…opzetten


Force is gebaseerd op streetworkout / Calisthenics

Calisthenics is een opkomende sport die zich kenmerkt door training met het eigen lichaamsgewicht en een minimum aan toestellen.

 • Een sport voor iedereen
 • Trendy, urban sport, spreekt ook aan bij doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn
 • Laagdrempelig
 • Altijd en overal toegankelijk
 • Goedkoop, gratis sporten
 • Uitdagend en functioneel trainen, alle spiergroepen worden getraind
 • Perfect combineerbaar met andere sporten
 • Zelfstandig of in groep
 • In de frisse buitenlucht
 • Stimuleert ontmoeting, gaat isolement tegen 

Voor wie?

Calisthenics is geschikt voor beginners tot gevorderden en voor alle leeftijden. De basisoefeningen van calisthenics zijn: pull-up, push-up, squats, dip, l-sit. Elke oefening is uitvoerbaar in verschillende moeilijkheidsgraden waardoor het een sport is voor iedereen!

Elke gemeente die start met FORCE zal eigen accenten leggen, afhankelijk van de noden binnen de gemeente.


Project bestaat uit 5 onderdelen

1- Kwalitatieve infrastructuur: een uitgebreide streetworkoutset van 4 onderdelen die samen 1 park vormen. Bekijk hier het park >

2- Online stappenplan voor gemeenten ter ondersteuning: bekijk hier de fasen die een gemeente zal doorlopen.

3. Beweegaanbod voor doelgroepen: diverse groepslessen opzetten om de doelgroepen in beweging te zetten, vooral gericht op de niet-sportieve of moeilijker te bereiken doelgroepen.

3. Communicatietraject: ondersteuning in de communicatie naar de doelgroepen binnen de gemeente.

4. Evaluatie: leren uit de ervaringen van de verschillende steden, lerend netwerk.


Pilootgemeenten starten in 2021

Het FORCE project is ondertussen gestart in vijf pilootgemeenten:

 • Laarne
 • Beersel
 • Meerhout
 • Borsbeek
 • Machelen – Diegem

De gemeenten met een gele pinpoint starten mogelijk nog dit voorjaar, in een tweede fase van het project.

Gemeenten die instappen in het Force project kunnen rekenen op de nodige ondersteuning in de uitrol van het Force project in hun gemeente.  Na een grondige evaluatie volgt de uitrol naar Vlaanderen.


Meer weten over het Force project?

Stuur ons een mailtje>