Themadagen 2014

Themadag ‘Nieuw Verpa(r)kt groen

23 september 2014 – Greenexpo (Flanders expo)

In het verlengde van het dossier over openbaar groen in het zomernummer van ’publieke ruimte’ organiseerde Steunpunt Straten op 23 september (namiddag) tijdens Greenexpo een themadag over de hedendaagse invulling van parken. Parken zijn gebieden bij uitstek waar hoogdynamische en laagdynamische activiteiten met elkaar in aanraking komen. Lokale besturen en parkbeheerders krijgen inzicht in relevante plannings- en beheersinstrumenten die moeten helpen bij het vinden van een evenwichtig ruimtegebruik. Ook een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden van hedendaags parkontwerp en -beheer passeerden de revue tijdens deze boeiende studienamiddag.
Themadag ‘Fietsinfrastructuur in publieke ruimten’

17 juni 2014 – Vac, Leuven

Themadag ’Fietsinfrastructuur in publieke ruimten’terugUPDATE PROGRAMMA De themadag ‘Fietsinfrastructuur in publieke ruimten’ sluit aan bij het thematische dossier ‘fietsinfrastructuur’ uit het aprilnummer 2014 van het vakblad publieke ruimte. De sprekers gaan in op een aantal elementen met betrekking tot ontwerp, inrichting en materiaalkeuze van fietsinfrastructuur in publieke ruimten. De themadag wordt georganiseerd in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) en de Fietsersbond.

De studienamiddag start met een netwerklunch waarbij de deelnemers een bezoek kunnen brengen aan de kennismarkt met relevante producenten en leveranciers op gebied van fietsinfrastructuur. Nadien gaat een aantal sprekers in op de plaats die fietsers toebedeeld krijgen in de openbare ruimte, vandaag en in de nabije en verdere toekomst. Wat zijn de aandachtspunten op gebied van fietsinfrastructuur? Welke lessen trekken we uit het aanleggen van fietsstraten? En welke plaats kan de fietser in de toekomst innemen in de stedelijke mobiliteit en hoe bereiden we de fietsinfrastructuur daarop voor? Tijdens het tweede deel van de namiddag Tijdens het eerste deel ligt de focus op drie belangrijke deelaspecten van fietsinfrastructuur: fietsenstallingen, fietspadverlichting en fietspadverhardingen. De sprekers gaan in op kenmerken en kwaliteitseisen om tot fietsvriendelijke realisaties te komen. De themadag wordt afgesloten met een vragenronde en een drankje.

KENNISMARKT met volgende exposanten: Camflex, Claerbout Metaalwaren, Ebema, Febestral, Fietsersbond, Koppen, Steunpunt Straten, Velo-Boxx, VelopA, Wienerberger