Hoppinzuilen en MobX

Infopunt Publieke Ruimte stond aan de wieg van het concept mobipunten in Vlaanderen en geeft ondersteuning bij de ontwikkeling en uitrol van ‘Hoppinpunten’. Hoppinpunten zijn locaties waar gebruikers een brede waaier aan verplaatsingsmogelijkheden vinden. De voetganger speelt er een prominente rol. De Vlaamse Overheid heeft in het kader van basisbereikbaarheid de ambitie om de komende jaren tal van Hoppinpunten langs Vlaamse wegen te realiseren. Een belangrijk aspect op deze Hoppinpunten is te vinden in de informatievoorziening. Gebruikers moeten zich er snel kunnen oriënteren en de juiste informatie en instructie vinden voor hun multimodale verplaatsing. Infopunt Publieke Ruimte werkte mee aan de Ontwerpwijzer Hoppinpunten, meer bepaalde fiches ‘integrale toegankelijkheid’, ‘voetgangersvoorzieningen’, ‘oriëntatie en Hoppin’ en ‘kwalitatieve ruimtelijke inrichting’.  Ook ondersteunen we heel wat lokale besturen bij de implementatie van hun Hoppinpunten. Omdat bij de uitrol van een nieuw vervoersconcept de eerste ervaring een positieve ervaring moet zijn om het vertrouwen van de gebruiker te winnen, ontwikkelde Infopunt Publieke Ruimte het concept MobX waarmee we overheden ondersteunen bij een kwaliteitsvolle uitrol.

Met MobX wil Infopunt Publieke Ruimte de reiservaring van weggebruikers die zich multimodaal verplaatsen, optimaliseren, en hen wegwijs maken met de verschillende diensten op en rondom Hoppinpunten.  Met MobX willen we vervoersmodi zo goed mogelijk helpen verbinden en partners samenbrengen. Met MobX willen we de positie van de voetganger versterken. Een positieve ervaring als voetganger binnen een multimodale verplaatsing, heeft een grote impact op de verplaatsingskeuze van weggebruikers. Voetgangers en openbaar vervoer maar ook voetgangers en deelmobiliteit gaan hand in hand. Binnen MobX ontwikkelden we de zogenaamde mobipunt- of Hoppinzuilen, een databeheerplatform en gebruikersgerichte toepassingen. Inmiddels werden de MobX-zuilen door het Agentschap Wegen en Verkeer geselecteerd in het kader van de ‘raamovereenkomst Hoppinzuilen‘.

Copyright Infopunt Publieke Ruimte