Mobipunten

In 2017 ontwikkelden Infopunt Publieke Ruimte, Taxistop vzw en Autodelen.net vzw, het concept van mobipunten in Vlaanderen. Een mobipunt als plaats waar verschillende (deel-)mobiliteitsdiensten worden samengebracht en die tevens andere meerwaarden opleveren voor de buurt. Het concept werd overgenomen door de Vlaamse overheid en kadert inmiddels binnen het nieuwe vervoersconcept ‘basisbereikbaarheid’ dat een speerpunt is binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid.
Inmiddels richtten de 3 organisaties de Mobipunt vzw op. Deze organisatie heeft tot doel om in samenwerking met tal van actoren een kwaliteitsvol netwerk van mobipunten te bewerkstelligen. Meer informatie hieromtrent is te vinden op www.mobipunt.be.

Copyright Infopunt Publieke Ruimte