Projectoproep 2024

Wat is de jaarlijkse projectoproep van Infopunt Publieke Ruimte?

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Het praktijkboek Publieke Ruimte is intussen een collector’s item en de Prijs Publieke Ruimte is een begrip in Vlaanderen en Brussel.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2024. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2017. De oproep bestaat uit twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’. De projectoproep Publieke Ruimte 2024 wordt afgesloten op 22 september 2023. De deadline wordt uitgesteld naar 29 september als uiterste indiendatum!

Wie kan een dossier inzenden?

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2024 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier.

De projectoproep wordt afgesloten op 22 september 2023. De prijs Publieke Ruimte wordt traditioneel uitgereikt op het Congres Publieke Ruimte in Antwerpen. Binnenkort wordt de nieuwe datum bekendgemaakt.

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is. Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2024. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de prijs Publieke Ruimte. Naast de onderscheiding door de jury komen de zes nominaties ook in aanmerking voor de Publieksprijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van eerder gepubliceerde projecten vind je in de online Databank Publieke Ruimte.

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen, vzw’s) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau. 

Wat zijn de voorwaarden voor een inzending?

  • Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2017

  • Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.

  • Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.

  • De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, …). De jury zal de inzendingen aftoetsen aan de tien kernkwaliteiten uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

  • De opdrachtgever / bouwheer is op de hoogte van de inzending van het project en gaat hiermee akkoord.

  • In geval van selectie in fase 1 (kandidaatdossier) levert de inzender binnen de twee weken na de bekendmaking van de selectie een volledig projectdossier aan (fase 2).

  • Deze aanvullende informatie bestaat uit een uitgebreidere tekst (artikel), meerdere foto´s, plannen en ontwerptekeningen in hoge resolutie in functie van de lay-out van het praktijkboek.

  • Met de inzending van een kandidaatdossier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

  • TIP: Stuur geen projecten in die pas opgeleverd zijn of waar nieuwe aanplantingen onvoldoende zichtbaar zijn. Vaak zijn realisaties pas na één of twee jaar klaar voor beoordeling door de jury. 

Fase 1 – inzending kandidaatdossier

De inzender bepaalt in welke categorie het project wordt ingediend. Projecten met stedelijk karakter zijn niet exclusief voor steden maar kunnen in het centrum van een gewone gemeente gelegen zijn. Projecten met landelijk karakter zijn niet exclusief voor plattelandsgemeenten of -gebieden maar kunnen bv. ook gelegen zijn in een landelijke deelgemeente van een stad.

Projecten met stedelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een stad of grote / dichtbebouwde gemeente of die ten dienste staan van een ruimere omgeving; 
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, boulevards, knooppunten openbaar vervoer, rivierdoortochten, stedelijke woongebieden, stedelijke sport- en recreatiedomeinen, infrastructuurwerken, stedelijke begraafplaatsen, campussen, bedrijventerreinen, tijdelijke inrichtingen, tactical urbanism, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enz …

Projecten met landelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een dorp, kleine gemeente of deel uitmaken van een openruimtegebied
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, trage verbindingen, natuur- en bosgebieden, kerkhoven en gemeentelijke begraafplaatsen, kleinschalige sport- en recreatiegebieden, dorpskernherinrichtingen, landelijke woongebieden, ruilverkavelingen, land- en natuurinrichting, erfgoedsites, tijdelijke inrichtingen, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enz  …

De jury behoudt zich het recht voor om de inzending van categorie te veranderen indien de meerderheid van de juryleden dit noodzakelijk acht.

Inhoud kandidaatdossier

Het dossier bestaat uit één samengevoegd pdf-bestand waarin ook de bijlage is toegevoegd. 

Deel 1 (max. 1 pag.)
Titel: naam van het project, locatie (bv. Grote Markt, Brussel)
Contactgegevens van
1. Inzender dossier (= contactpersoon voor fase 2, definitieve inzending)
2. Bouwheer / opdrachtgever
3. Opdrachthouder / ontwerper

Voor elk van deze betrokkenen wordt volgende informatie verstrekt:
Naam onderneming / gemeente / …
Naam contactpersoon
Straat, huisnr, busnr.
Postcode en plaats
Telefoonnummer
e-mail, website

Deel 2 (max. 2 pag.)
Bondige omschrijving van het project (+/- 2.500 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën, budget en eventuele bijzonderheden.
Situeringsplan op topografische ondergrond (schaal afhankelijk van omvang projectgebied)

Deel 3 (max. 1 pag.)
Ontwerpplan van het volledige projectgebied (presentatieplan in kleur) + evt. legende

Deel 4 (2 tot 4 pag.)
3 tot 6 relevante ontwerptekeningen (detailtekening, dwarsdoorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, …).

Deel 5 (4 tot 6 pag.)
Minimum 8 foto’s van het gerealiseerde project, maximaal 2 horizontale afbeeldingen of 4 verticale afbeeldingen per pagina
Overzichtsfoto´s en details
Situatie voor en na de realisatie vanaf hetzelfde standpunt
Beknopt bijschrift bij elke foto

Bijlage, als extra pagina toe te voegen aan het dossier (niet inzenden als apart bestand aub):
Schriftelijk akkoord van de opdrachtgever / bouwheer voor inzending. (Enkel vereist indien het dossier niet door de opdrachtgever / bouwheer zelf wordt ingediend).

Fase 2 – volledig projectdossier

De beoordeling van de ingezonden projecten gebeurt in november 2023 door een onafhankelijke vakjury. Alle inzenders krijgen na de juryberaadslaging bericht over de resultaten. In geval van selectie door de jury wordt het materiaal voor de lay-out van het boek (uitgebreidere tekst, plannen en foto’s) ingediend in een tweede fase.

Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen via contact@publiekeruimte.info.

Download enkele voorbeelddossiers

Bekijk alle projecten ook via de Databank Publieke Ruimte.

L_Tielt Winge_Vlooybergtoren

L_Dworp_Kapittelbeek

S_Antwerpen_Rozemaaipark

S_Wetteren aan de Schelde