Schoolomgeving 2.0

Op donderdag 16 november 2017 organiseerde Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met het Octopusplan, de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant de studiedag ‘Schoolomgeving 2.0’.

Kinderen worden vandaag geconfronteerd met een gebrek aan beweging, negatieve omgevingsinvloeden zoals lawaaihinder en luchtvervuiling, gebrek aan ontmoetings- en speelruimte, edm. Een goede inrichting van de schoolomgeving vormt dé plek bij uitstek om oplossingen uit te werken voor deze problemen. Naast duurzame mobiliteit dient er ook aandacht te gaan naar groenere schoolomgevingen, waar beweging, ontmoeting en participatie een plaats hebben. Met de Schoolomgeving 2.0 werkte het Octopusteam van de Voetgangersbeweging een strategie uit hoe gemeentebesturen hun schoolomgevingen stapsgewijs kindvriendelijk kunnen maken. 

Tijdens de studiedag werd concreet ingegaan op de visie achter de schoolomgeving 2.0 en de strategie hoe gemeenten kunnen werken. De studiedag gaf inzichten hoe een toekomstige schoolomgeving er kan uitzien, waar de uitdagingen maar ook de opportuniteiten liggen. De stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant brachten heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden naar voren. Het Instituut voor Gezond Leven toonde het belang aan van gezonde schoolomgevingen. 
In de voormiddag werd er heel wat inspiratie opgedaan via de begeleide praktijkwandeling langsheen mooie praktijkvoorbeelden in Leuven.