Excursie: publieke ruimte in Kortrijk

Donderdag 27 juni 2019

© L. Wouters

De stad Kortrijk won met de herinrichting van de Oude Leieboorden de Prijs Publieke Ruimte 2019. Kortrijk en De Vlaamse Waterweg werken al meer dan twintig jaar aan de integratie van de verbrede Leie in het stedelijk weefsel. De Leiewerken zijn een katalysator voor de stadsontwikkeling en de inrichting van de omringende publieke ruimte. Tijdens de excursie maakt u kennis met de realisaties die het gevolg zijn van de Leiewerken en met tal van andere mooie openbare ruimten in het stadscentrum. In de namiddag fietsen we naar Kortrijk Weide en Heule. Tussendoor wordt geluncht in Texture. De onthaalzone van het textielmuseum werd in 2018 genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte. Bij voldoende interesse worden twee groepen samengesteld. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen.

Inschrijven

Inschrijving is gratis voor lidgemeenten, Partners Publieke Ruimte en Ambassadeurs Publieke Ruimte. Vanaf 16 mei worden de resterende plaatsen beschikbaar gesteld. Niet leden betalen 120 euro deelnamekosten.

Programma

9u15: Registratie en koffie (stadhuis Kortrijk)

9u30: Toelichting door Peter Tanghe (teamcoach planning en openbaar domein, Stad Kortrijk) en Ann Decoutere (projectleider De Vlaamse Waterweg)

10u15: Start wandeling (groep 1) / start fietstocht (groep 2)

Wandeltraject:
De wandeling start in het historische deel van de stad, Grote Markt, Begijnhofpark) en Houtmarkt en gaat verder langs de Leiedoortocht, van Skatebowl aan Groeningebrug tot Kortrijk Weide aan de westelijke ringbrug. We maken nu en dan een zijsprong van de Leie naar Overleie: Fietsdoorsteek Guldensporencollege aansluitend op de Collegebrug, Sint-Amandsplein en museum Texture en Textureplein.

Fietstraject: Kortrijk Weide en verder naar de heraangelegde Heuleplaats en Heulepark.

13u00: Lunch in Texture

14u00: Start fietstocht (groep 1) / start wandeling (groep 2)

16u30: Afsluiting met drankje aan de verlaagde Leieboorden (Broelkaai en Verzetskaai) en inhuldiging van de tegel Prijs Publieke Ruimte 2019


Organisatie

Infopunt Publieke Ruimte en Stad Kortrijk, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg