Nieuwe jaargang: word nu lid of abonneer voor 31/01/2021 en ontvang een leuk geschenk.

Een boeiende jaargang ligt op u te wachten! Terwijl het decembernummer van tijdschrift Publieke Ruimte binnenkort in de bus ligt, werken we volop aan de voorbereiding van de volgende jaargang. In 2021 verschijnt de 40ste editie en mag het vakblad …

Dragen elektrische wagens bij aan een gezonde publieke ruimte?

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens? Het rapport ‘Hoe passen elektrische …

Straatbomen in acuut gevaar: 8 verenigingen stappen naar Grondwettelijk Hof

Heel wat bomen op het openbaar domein dreigen te verdwijnen. Dat heeft alles te maken met een geplande aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen, vzw Voetgangersbeweging/Infopunt Publieke Ruimte, …

Participatie en co-creatie centraal in Publieke Ruimte nr.35

De tijd dat de inrichting van de buitenruimte binnenskamers werd beklonken door professionelen en beleidsmakers behoort tot het verleden. Het aantal initiatieven waarbij burgers het voortouw nemen om vorm te geven aan hun omgeving is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. …