Tijdschrift Publieke Ruimte

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’.

Het thema ‘publieke ruimte’ komt in het tijdschrift op een integrale manier aan bod en gaat verder dan de bespreking van projecten en producten. Publieke ruimte is immers een belangrijke hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkeling. Daarom besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren: city marketing, duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, vastgoedinvesteringen, mobiliteit, leefmilieu, volksgezondheid, recreatie en toerisme enzomeer. Het tijdschrift geeft via reportages, interviews en technische dossiers steeds een actueel beeld van ontwikkelingen en tendensen op gebied van publieke ruimte.

Voor wie?

Het vakblad richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare en semi-openbare ruimten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

 • Lokale overheden (beleidsvoerders, kabinetten en administraties)
 • Bovenlokale overheden
 • Ontwerp- en studiebureaus, landschapsarchitecten, designers, productontwikkelaars
 • Projectontwikkelaars, bouwondernemingen, aannemers en nutsmaatschappijen
 • Vakorganisaties, brancheverenigingen, belangenverenigingen
 • Sociale huisvestingmaatschappijen, sociale woningbouw, vervoersmaatschappijen,..
 • Intercommunales en regionale landschappen
 • Recreatiedomeinen, bedrijventerreinen, scholen, rust – en verzorgingsinstellingen

Vaste rubrieken

Naast de thematische dossiers bevat het tijdschrift ook vaste rubrieken:

 • In grote lijnen:
  Korte berichten en actualiteit
 • In de praktijk:
  Reportages over ontwerp, inrichting en beheer.
 • Over de grens:
  Reportage over een buitenlands project
 • Inrichting en uitrusting:
  Innovatieve producten en diensten voor publieke ruimte
 • Infozuil:
  Korte berichten uit de sector

Thematische, actuele dossiers

Tijd en publieke ruimte (jan-febr-maa)

Tijd vormt een cruciaal aspect van onze ervaring in de publieke ruimte. Het thema onderzoekt de evolutie en dynamiek van openbare plaatsen door verschillende lenzen van tijd. Van historische ontwikkelingen, tijdelijke inrichtingen en seizoensgebonden veranderingen tot de impact van future-proof design, het thema belicht de diverse facetten van hoe tijd de publieke ruimte vormgeeft en beïnvloedt. Verkenningen van culturele tradities, duurzaamheid en toekomstgerichte benaderingen bieden inzicht in de rol van openbare ruimtes in het weven van de stedelijke tijd.

Expressie (apr-mei-jun)

Kunst, in al zijn vormen, roept vragen op over artistieke diversiteit, inclusie, perceptie van de omgeving, gentrificatie, censuur, duurzaamheid en sociale interactie. Of het nu een katalysator is voor creativiteit en culturele expressie, een manier om de geschiedenis, cultuur en identiteit van een samenleving te vieren, of zelfs een middel van verzet, kunst kan een integraal onderdeel zijn in het ontwerp van de publieke ruimte.

Placemaking (jul-aug-sept)

De plek waar we zijn, beïnvloedt hoe we ons gedragen. Sommige ruimtes zijn specifiek ontworpen voor bepaalde doelen, terwijl andere ruimtes flexibeler zijn. In die flexibele ruimtes kunnen mensen zelf bepalen hoe ze de ruimte gebruiken. We gaan onderzoeken hoe dit gebruik verandert en groeit, en hoe het bijdraagt aan expressie, gesprekken, ontmoetingen, diversiteit en inclusie. We willen begrijpen welke rol mensen spelen om van de publieke ruimte ‘hun’ plek te maken. 

Data en digitalisering (okt-nov-dec)

In het tijdperk van toenemende digitalisering verkennen we de invloed van data op onze publieke ruimten Het thema belicht de dynamiek tussen moderne technologieën en de openbare ruimte. Van Smart Cities en IoT (Internet Of Things)-toepassingen tot digitale participatie en duurzaam ontwerp, de focus ligt op het integreren van data voor verbeterd ruimtebeheer. Deze editie verkent ook ethische overwegingen, privacykwesties, en de rol van digitale kunst. Een diepgaande verkenning van gegevensgestuurde besluitvorming en innovatieve ontwerpen benadrukt de evolutie naar een geavanceerde, interactieve stedelijke omgeving.


Abonnees kunnen het tijdschrift volledig digitaal raadplegen via de Databank Publieke Ruimte.

Naast het raadplegen van het tijdschrift Publieke Ruimte zijn heel wat artikels en projecten terug te vinden op de databank. Zoek projecten, artikels en andere documentatie via het zoekveld, via de kaart of via de verschillende categorieën. Een schat aan informatie binnen handbereik. Een niet te missen tool voor iedereen betrokken bij publieke ruimte.


Abonneren op het tijdschrift

Er zijn diverse mogelijkheden om het tijdschrift in uw postbus te ontvangen.1. Neem een jaarabonnement (4 nummers) + online raadpleegbaar (€ 65 / € 40 voor studenten)

2. Sluit u aan als lid van Infopunt Publieke Ruimte en ontvang naast het vakblad nog heel wat andere ledenvoordelen voor uw organisatie of gemeente.


Ambassadeur (hoge overheden, overheidsinstellingen)
Lidgemeenten (lokale besturen, € 500 / Centrumsteden € 750).
Partners (bedrijven en organisaties € 242 / non-profitorganisatie € 121).

Meewerken aan het tijdschrift?

Voorstellen voor inhoudelijke bijdragen kunnen steeds worden bezorgd via contact@publiekeruimte.info. Indien weerhouden, worden er verdere afspraken gemaakt over de vorm van het artikel (eigen tekst, interview, tekst door derden) conform de redactierichtlijnen.

Adverteren?

Het tijdschrift is een betrouwbaar communicatiekanaal om uw boodschap tot bij een kwalitatieve doelgroep te brengen. Het tijdschrift Publieke Ruimte bestaat al sinds 2012 en is dus een vaste waarde voor iedereen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bezig met publieke ruimte.