Projectwerking

Infopunt Publieke Ruimte maakt werk van projecten, in samenwerking met partners en leden, om zo te werken aan goede publieke ruimte die tegemoet komt aan de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

Maak kennis met onze diverse projecten gelinkt aan de publieke ruimtedoelstellingen die we met onze organisatie nastreven.

  • Mobipunt - Hoppin