Lidgemeenten Publieke Ruimte

Waarom lidgemeente worden?

Lokale besturen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en verkeersveiligheid bovenaan op de beleidsagenda zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte. Daarmee geven zij aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle en gezonde leefomgeving met verkeersveilige straten, natuur in de buurt, aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de heraanleg van straten en pleinen, maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid.

Als lid van het Infopunt Publieke Ruimte kan een lokaal bestuur rekenen op heel wat ledenvoordelen.  De ledenbijdrage bedraagt € 500,00 (excl. btw) voor gemeenten en € 750,00 (excl. btw) voor centrumsteden.

Gemeenten die geen lid zijn van Infopunt Publieke Ruimte, maar toch van één of meerdere diensten gebruik wensen te maken, kunnen een contract per opdracht afsluiten.

Overzicht huidige lidgemeenten