Green Deal Tuinstraten

Green Deals in Vlaanderen zijn innovatieve groene samenwerkingsprojecten rond water, voedsel, circulaire economie en tal van andere thema’s. Deelnemers aan een Green Deal gaan een vrijwillige overeenkomst aan met de Vlaamse overheid. Ze ondernemen duurzame acties en leren van elkaar.

In het kader van de projectoproep Green Deal ‘Omgeving voor de toekomst’ dienden Infopunt Publieke Ruimte, Commons Lab, Aquafin, Febestral en Febelco (met steun van Stad Antwerpen en VLAM) de ‘Green Deal Tuinstraten’ in. Meerdere steden en gemeenten experimenteren reeds met een radicale omvorming van het klassieke straatprofiel naar een straat met een groter aandeel groen (via ontharding en uitbreken van parkeerplaatsen) waar voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen en waar ontmoetingsruimte ontstaat voor bewoners. Een systematische doorbraak van het tuinstraatconcept in meerdere Vlaamse steden en gemeenten is er vooralsnog niet.

De projectpartners willen de opgedane ervaringen verspreiden, het concept tuinstraten optimaliseren en de toepassing ervan in diverse straatprofielen en uiteenlopende ruimtelijke contexten verder onderzoeken. De projectpartners willen met deze Green Deal de noodzakelijke versnelling en schaalvergroting lanceren. Het doel van de Green Deal Tuinstraten is om op korte termijn een groot aantal wegbeheerders en opdrachtgevers (lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars) te engageren om tuinstraten in hun lopende en geplande projecten te implementeren en hen te begeleiden bij de totstandkoming ervan.

Een voorbereidend traject is dit jaar gestart met de bedoeling om vanaf 2024 de Green Deal Tuinstraten open te stellen voor alle belangstellende deelnemers.

Interesse Green Deal Tuinstraten

Wil je aan de slag met het project ‘Tuinstraten’? Vul hieronder je gegevens in en we brengen je als eerste per mail op de hoogte wanneer het project concreet van start gaat voor wegbeheerders en opdrachtgevers.

  • (lokaal bestuur, middenveldorganisatie, burgercollectief, wijkwerking, partners, onderzoeksinstelling,… iedereen die interesse heeft in het project tuinstraten)
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.