Partners Publieke Ruimte

Meer kwaliteit in de openbare ruimte…

Dat is de boodschap die het Infopunt Publieke Ruimte samen met de Publieke Ruimte Partners onder de aandacht wil brengen. Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca, zijn bepalend voor citymarketing en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen.

Om kwaliteitsvolle vernieuwingsprojecten te realiseren is méér nodig dan een beleid met visie. Een doordacht en gedetailleerd ontwerp, duurzame producten en materialen en een perfecte uitvoering zijn minstens even belangrijk. Daarvoor zijn studiebureaus, producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen en aannemers verantwoordelijk. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein.
Als uw bedrijf of organisatie zich in deze filosofie herkent, word dan Publieke Ruimte Partner. Samen zetten we het belang van kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten op het agenda.

Ook non-profit organisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen kunnen Publieke Ruimte Partner worden.