Doorlopende Straten

Niemand keert graag op zijn of haar stappen terug!

Hoe heet een straat die voor wagens doodloopt op het einde, maar niet voor voetgangers en fietsers? Voor automobilisten is het duidelijk, als een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan rijd je daar enkel in als je ter plekke moet zijn. Maar geldt dat doodlopen ook voor fietsers en voetgangers?Die hebben daar het raden naar. Voor hen is er vaak wel een doorgang aan het einde van zo’n straat, maar het verkeersbord geeft daar geen informatie over. Dit werkt voor voetgangers en fietsers vaak ontmoedigend. Deze doodlopende straten zijn vaak de toegang tot een veiligere, aangenamere doorsteek.

De Internationale Voetgangersfederatie (IFP) en Infopunt Publieke Ruimte (toen nog Steunpunt straten) lanceerden het unieke project “Doorlopende Straten”, een wereldprimeur! De term duidt zowel de gelijkenis en het verschil met een doodlopende straat aan. Deze maatregel moet er toe leiden dat het netwerk aan voet- en buurtwegen veel meer gebruikt zal worden en moet de samenhang van de publieke ruimte ten goede komen.

90% doorlopende straten in pilootgemeente Kampenhout

In de pilootgemeente Kampenhout bleek het grote potentieel van het project. De gemeente heeft recent heel wat inspanningen gedaan rond de herwaardering van trage wegen. Het project sluit goed aan bij deze initiatieven en zorgt ervoor dat ook de verkeersborden meteen een trage weg (een doorlopende straat) aanduiden. In Kampenhout bleken
uiteindelijk zelfs meer dan 90% van de doodlopende straten, doorlopende straten te zijn! In Vlaanderen zijn er maar liefst meer dan 27.000 F45-borden! Naar schatting lopen ruim 21.000 straten door. Evenveel voet- en buurtwegen worden door de huidige verkeerssignalisatie ondergewaardeerd. Als bevoegd wegbeheerder kunnen gemeentebesturen daar iets aan doen.

 Actiepakket met stickers

 Met het actiepakket “Doorlopende Straten” kunnen de “F45 doodlopend” eenvoudig worden aangepast naar “F45b doorlopend”. Dit gebeurt met de “Doorlopende Straten”-stickers. Er is geen nood aan veel duurdere nieuwe verkeersborden of onderborden. De stickers kunnen gebruikt worden in 2 varianten (voetgangers en voetgangers/fietsers). De aanpassing van de F45 verkeersborden met de stickers is volledig conform de huidige verkeerswetgeving. Artikel 12.12 van de wegcode stelt immers “Het symbool van dit verkeersbord mag aangepast worden aan ieder geval afzonderlijk”. Er zijn dus geen bijkomende administratieve handelingen of reglementen nodig. De stickers, die zijn vervaardigd uit 3M retro-reflecterende folie type 580, voldoen tevens aan de voorwaarden voor verkeerssignalisatie waardoor een hoge duurzaamheid gegarandeerd is. 

Via de verkeersbordendatabank bestaat er een unieke mogelijkheid om de F45-borden in uw gemeente meteen op de kaart te lokaliseren, de doorlopende straten te selecteren en de borden die moeten worden aangepast, aan te duiden. Een medewerker van de technische dienst kan vervolgens de stickers aanbrengen. De volledige aanpak en werkwijze wordt toegelicht in een aantal eenvoudige stappen in de handleiding, die deel uitmaakt van het pakket.

Het Infopunt Publieke Ruimte en IFP krijgen voor dit unieke project de steun van partnerorganisaties zoals o.a. de Fietsersbond, Komimo, Trage Wegen en een aantal regionale landschappen.