Ledennetwerk

Het ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte bestaat uit overheden, ondernemingen, non-profit organisaties, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Samenwerking en dialoog tussen private en openbare sector, tussen lokale en bovenlokale overheden, tussen opdrachtgevers en ontwerpers, tussen gemeentebesturen en burgers is bepalend voor het succes van publieke ruimten. Al deze stakeholders ontmoeten elkaar in het uitgebreide ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte. Afhankelijk van het soort organisatie, zijn er zes soorten lidmaatschappen.


Voor bovenlokale overheden, overheidsinstellingen, beroepsfederaties en grote non-profitorganisaties.

 • 6x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 6x abonnementen op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • 6x gratis toegang tot het Congres Publieke Ruimte + steeds ledenkorting bij andere vormingsactiviteiten
 • 6x Praktijkboek Publieke Ruimte (in de bus) Adviesverlening en projectbegeleiding aan ledentarief 

Voor ontwerp- en ingenieursbureaus, (landschaps)architecten, producenten en leveranciers van producten, communicatieadviseurs, aannemers, projectontwikkelaars en andere ondernemingen uit de private sector die professioneel betrokken zijn bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.

 • 1x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 1x abonnement op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • Korting op deelnametarieven van het Congres Publieke Ruimte en andere vormingsactiviteiten.
 • 1 exemplaar Praktijkboek Publieke Ruimte (in de bus)
 • Adviesverlening en projectbegeleiding aan ledentarief 

Hetzelfde lidmaatschap als ‘Partner Publieke Ruimte’ maar aan het voordeeltarief voor non-profitorganisaties en opleidingsinstellingen.

 • 1x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 1x abonnement op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • Korting op deelnametarieven van het Congres Publieke Ruimte en andere vormingsactiviteiten.
 • 1 exemplaar Praktijkboek Publieke Ruimte (in de bus)
 • Adviesverlening en projectbegeleiding aan ledentarief 

Lidmaatschap voor lokale besturen, exclusief centrumsteden.

 • 3x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 3x abonnementen op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • Korting op deelnametarieven van het Congres Publieke Ruimte en andere vormingsactiviteiten.
 • 3 exemplaren Praktijkboek Publieke Ruimte (in de bus)
 • Adviesverlening en projectbegeleiding aan ledentarief 
 • Ledenkorting op het FORCE project 

Lidmaatschap voor centrumsteden.

 • 5x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 5x abonnementen op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • Korting op deelnametarieven van het Congres Publieke Ruimte en andere vormingsactiviteiten.
 • 5 exemplaren Praktijkboek Publieke Ruimte (in de bus)
 • Adviesverlening en projectbegeleiding aan ledentarief 
 • Ledenkorting op het FORCE project

Lidmaatschap voor burgers die aangename, veilige en toekomstbestendige omgevingen en duurzame mobiliteit belangrijk vinden.

 • 1x exclusieve toegang tot de volledige Databank Publieke Ruimte
 • 1x abonnement op het Tijdschrift Publieke Ruimte (driemaandelijks in de bus + online)
 • Burgertarief bij deelname aan het Congres Publieke Ruimte 

Wat zeggen onze leden…