Ledennetwerk

Publieke ruimte vraagt samenwerking

Het ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte bestaat uit overheden, ondernemingen, non-profit organisaties, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Samenwerking en dialoog tussen private en openbare sector, tussen lokale en bovenlokale overheden, tussen opdrachtgevers en ontwerpers, tussen gemeentebesturen en burgers is bepalend voor het succes van publieke ruimten. Al deze stakeholders ontmoeten elkaar in het uitgebreide ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte. Afhankelijk van het soort organisatie, zijn er drie soorten lidmaatschappen.


3 soorten lidmaatschappen

Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn bovenlokale overheden, overheidsinstellingen, beroepsfederaties en grote non-profitorganisaties voor wie kwaliteitsvolle publieke ruimten een belangrijke hefboom zijn om hun doelstellingen te realiseren. Als ambassadeur engageren zij zich om de vele raakvlakken die publieke ruimte heeft met andere beleidsdomeinen, mee onder de aandacht te brengen.

Infopunt Publieke Ruimte treedt regelmatig in overleg met zijn ambassadeurs om kennis en ervaringen uit te wisselen. U vindt onze ambassadeurs vooraan in elk nummer van het tijdschrift publieke ruimte en treft hen ook regelmatig aan tijdens vormingsactiviteiten.

Partners Publieke Ruimte zijn ondernemingen en organisaties met aandacht voor meer kwaliteit in de openbare ruimte. Onze partners zijn essentiële schakels in het proces om tot een geslaagd project te komen: ontwerp- en ingenieursbureaus, (landschaps)architecten, producenten en leveranciers van producten, opleidingsinstellingen, communicatieadviseurs, aannemers, projectontwikkelaars en iedereen die professioneel betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. 

Lokale besturen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en verkeersveiligheid bovenaan op de beleidsagenda zijn lid van Infopunt Publieke Ruimte. Daarmee geven zij aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle en gezonde leefomgeving met verkeersveilige straten, natuur in de buurt, aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de heraanleg van straten en pleinen, maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid. 

Wat zeggen onze leden…