Inspiratienota Publieke Ruimte

Op 20 oktober 2011, symbolisch een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd in het Vlaams parlement de inspiratienota Publieke Ruimte voorgesteld. In het licht van de lokale verkiezingen en de daarop volgende vorming van de nieuwe besturen, stelde Steunpunt Straten in samenwerking met Atelier Publieke Ruimte en met de steun van de VVSG en de VRP een inspiratienota op voor lokale mandatarissen. Deze nota was zowel inspirerend  voor de verkiezingsprogramma’s (‘wie engageert zich?’) als voor de bestuursakkoorden in de nieuwe legislatuur 2013-2018 (‘wie maakt er werk van?’).

De inspiratienota werdvoorgesteld tijdens de startdag ‘Wie wordt de eerste schepen van publieke ruimte?’ op 20 oktober 2011 in het Vlaams parlement. De inspiratienota werd ondertekend door een grote groep personen, overheden, (vak)organisaties, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en individueel geïnteresseerden. Samen gaven zij een duidelijk signaal dat de kwaliteit van de openbare ruimte een belangrijke hefboom is voor het lokale beleid.

Bij het begin van de lokale legislatuur 2013-2018 ging in een twintigtal gemeenten effectief een schepen van publieke ruimte aan de slag; een ambt dat tot dan nog niet bestond.