Projectoproep 2025

Direct naar inzendingsformulier

Wat is de jaarlijkse projectoproep van Infopunt Publieke Ruimte?

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Het praktijkboek Publieke Ruimte is intussen een collector’s item en de Prijs Publieke Ruimte is een begrip in Vlaanderen en Brussel.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2025. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2020. De oproep bestaat uit twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’. De projectoproep Publieke Ruimte 2025 wordt afgesloten op 20 september 2024. 

Alle projecten die worden weerhouden door de jury verdienen een publicatie 

De jury nomineert uit de inzendingen zes projecten die kans maken op de Prijs Publieke Ruimte. Van deze nominaties wordt een professionele videoreportage gemaakt, deze wordt eveneens gepubliceerd op de Databank en wordt getoond tijdens de prijsuitreiking op het Congres Publieke Ruimte

Naast de nominaties worden er sinds vorige jaar ook tien eervolle vermeldingen geselecteerd. Dit zijn projecten die uitblinken in een bepaald aspect en die daarom extra in de kijker worden gezet met een 1-minuut pitch op het Congres Publieke Ruimte.

Wie kan een dossier inzenden?

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2025 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier.

De projectoproep wordt afgesloten op 20 september 2024. De prijs Publieke Ruimte wordt traditioneel uitgereikt op het Congres Publieke Ruimte. Dit gaat door op 20 mei 2025 in Brugge.

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is. Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2025. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de prijs Publieke Ruimte. Naast de onderscheiding door de jury komen de zes nominaties ook in aanmerking voor de Publieksprijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van eerder gepubliceerde projecten vind je in de online Databank Publieke Ruimte.

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen, vzw’s) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau. 

Wat zijn de voorwaarden voor een inzending?

 • Het project omvat de (her)inrichting van een publiek toegankelijke ruimte en is gerealiseerd in Vlaanderen of Brussel na 1 januari 2020.

 • Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.

 • Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.

 • De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, …). De jury zal de inzendingen aftoetsen aan het Tienpuntenplan en de tien kernkwaliteiten uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

 • De opdrachtgever / bouwheer is op de hoogte van de inzending van het project en gaat hiermee akkoord.

 • In geval van selectie in fase 1 (kandidaatdossier) levert de inzender binnen de twee weken na de bekendmaking van de selectie een volledig projectdossier aan (fase 2).

 • Deze aanvullende informatie bestaat uit een uitgebreidere tekst (artikel), meerdere foto´s, plannen en ontwerptekeningen in hoge resolutie in functie van de lay-out van het praktijkboek.

 • In geval van nominatie of selectie als eervolle vermelding wordt er in het voorjaar contact opgenomen voor de afspraken rond de videorapportage of de 1-minuutpitch op het Congres (fase 3).
 • Met de inzending van een kandidaatdossier verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 • TIP: Stuur geen projecten in die pas opgeleverd zijn of waar nieuwe aanplantingen onvoldoende zichtbaar zijn. Vaak zijn realisaties pas na één of twee jaar klaar voor beoordeling door de jury. 

Fase 1 – inzending kandidaatdossier

De inzender bepaalt in welke categorie het project wordt ingediend. Projecten met stedelijk karakter zijn niet exclusief voor steden maar kunnen in het centrum van een gewone gemeente gelegen zijn. Projecten met landelijk karakter zijn niet exclusief voor plattelandsgemeenten of -gebieden maar kunnen bv. ook gelegen zijn in een landelijke deelgemeente van een stad.

Projecten met stedelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een stad of grote / dichtbebouwde gemeente of die ten dienste staan van een ruimere omgeving; 
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, boulevards, knooppunten openbaar vervoer, rivierdoortochten, stedelijke woongebieden, stedelijke sport- en recreatiedomeinen, infrastructuurwerken, stedelijke begraafplaatsen, campussen, bedrijventerreinen, tijdelijke inrichtingen, tactical urbanism, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enz …

Projecten met landelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een dorp, kleine gemeente of deel uitmaken van een openruimtegebied
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, trage verbindingen, natuur- en bosgebieden, kerkhoven en gemeentelijke begraafplaatsen, kleinschalige sport- en recreatiegebieden, dorpskernherinrichtingen, landelijke woongebieden, ruilverkavelingen, land- en natuurinrichting, erfgoedsites, tijdelijke inrichtingen, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enz  …

De jury behoudt zich het recht voor om de inzending van categorie te veranderen indien de meerderheid van de juryleden dit noodzakelijk acht.

Inhoud kandidaatdossier

Het dossier bestaat uit volgende informatie:

 • Titel, naam van het project, locatie (bv. Grote Markt, Brussel)

 • Contactgegevens van

  • 1. Inzender dossier (= contactpersoon voor fase 2, definitieve inzending)

  • 2. Bouwheer / opdrachtgever

  • 3. Opdrachthouder / ontwerper

 • Bondige omschrijving van het project (+/- 2.500 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën, budget en eventuele bijzonderheden.

 • Situeringsplan op topografische ondergrond (schaal afhankelijk van omvang projectgebied)

 • Ontwerpplan van het volledige projectgebied (presentatieplan in kleur) + evt. legende

 • Enkele relevante ontwerptekeningen (detailtekening, dwarsdoorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, …).

 • Minimum 8 foto’s van het gerealiseerde project (overzichtsfoto´s en details, situatie voor en na de realisatie vanaf hetzelfde standpunt, beknopt bijschrift bij elke foto als bestandsnaam)

 • Schriftelijk akkoord van de opdrachtgever / bouwheer voor inzending. (Enkel vereist indien het dossier niet door de opdrachtgever / bouwheer zelf wordt ingediend).

Fase 2 – volledig projectdossier

De beoordeling van de ingezonden projecten gebeurt in november 2024 door een onafhankelijke vakjury. Alle inzenders krijgen na de juryberaadslaging bericht over de resultaten. In geval van selectie door de jury wordt het materiaal voor de lay-out van het boek (uitgebreidere tekst, plannen en foto’s) ingediend in een tweede fase.

In het voorjaar krijgt u een proefdruk van het project in het Praktijkboek voor goedkeuring.

Fase 3 – genomineerden en eervolle vermeldingen

De nominaties voor de Prijs Publieke Ruimte bekronen zes uitmuntende projecten die zich onderscheiden door hun kwaliteit en impact en worden door de jury geselecteerd uit de inzendingen. Deze nominaties maken kans op zowel de juryprijs als de Publieksprijs Publieke Ruimte. De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte vindt traditioneel plaats tijdens het Congres Publieke Ruimte. Van elk genomineerd project wordt een videoreportage gemaakt die tijdens de prijsuitreiking wordt vertoond. In het vroege voorjaar worden de afspraken gemaakt voor de opmaak van deze reportages. Indien uw project genomineerd is, ontvangt de bouwheer/opdrachtgever hierover in januari 2025 de benodigde informatie.

Naast de zes nominaties worden ook tien eervolle vermeldingen toegekend aan projecten die op een specifiek aspect uitblinken. Deze projecten krijgen extra erkenning en de kans om hun werk tijdens de plenaire sessie van het Congres in een 1-minuutpitch te presenteren. De pitch kan worden gegeven door de ontwerper of de opdrachtgever. Indien uw project geselecteerd wordt, ontvangt u hierover in het voorjaar van 2025 de nodige informatie.

Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen via contact@publiekeruimte.info.


Projectoproep 2025

Contactgegevens inzender

Contactpersoon(Vereist)
Adres(Vereist)

Opdrachtgever / bouwheer

Contactpersoon(Vereist)
Adres(Vereist)

Opdrachthouder / ontwerper

Contactpersoon(Vereist)
Adres(Vereist)

Project inhoud

Beschrijf hier bondig de voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën, budget en eventuele bijzonderheden.
Situeringsplan op topografische ondergrond (schaal afhankelijk van omvang projectgebied)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: png, jpg, jpeg, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 1.
  Ontwerpplan van het volledige projectgebied (presentatieplan in kleur) + evt. legende
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: png, jpg, jpeg, Max. bestandsgrootte: 20 MB, Max. aantal bestanden: 1.
   Detailtekening, dwarsdoorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, …
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: png, jpg, jpeg, Max. bestandsgrootte: 120 MB, Max. aantal bestanden: 6.
    • Overzichtsfoto´s en details
    • Situatie voor en na de realisatie vanaf hetzelfde standpunt
    • Beknopt bijschrift bij elke foto (de bestandsnaam van de afbeelding)
    • Copyright, eveneens in de bestandsnaam van de afbeelding
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: png, jpg, jpeg, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
     Enkel vereist indien het dossier niet door de opdrachtgever / bouwheer zelf wordt ingediend
     Sleep bestanden hierheen of
     Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB, Max. aantal bestanden: 3.
      Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.