Participatie en co-creatie centraal in Publieke Ruimte nr.35

De tijd dat de inrichting van de buitenruimte binnenskamers werd beklonken door professionelen en beleidsmakers behoort tot het verleden. Het aantal initiatieven waarbij burgers het voortouw nemen om vorm te geven aan hun omgeving is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Soms gaat het om spraakmakende burgerbewegingen die veel media-aandacht krijgen, maar ook kleinschalige initiatieven zijn vaak succesvol. Overheden, professionelen en burgers gaan via participatie en co-creatie met elkaar in dialoog om samen werk te maken van een betere leefomgeving. Burgerbetrokkenheid is essentieel wanneer er ingegrepen wordt in de ruimte en in de leefomgeving van mensen. Nummer 35 van het tijdschrift Publieke Ruimte staat boordevol boeiende initiatieven rond participatie en co-creatie. Het blad ligt eind september in de brievenbus en wie thuis werkt, kan het vanaf 25 september online lezen.

Toen we de dossiers voor jaargang 2020 van dit tijdschrift vastlegden, leefden we nog in een andere wereld. Intussen heeft het coronavirus heel wat conventionele denkpatronen ondergraven en ondermijnd, terwijl de samenleving zich krampachtig tracht te herorganiseren naar een ‘nieuw normaal’. De meeste participatie- en co-creatietrajecten zijn gestoeld op rechtstreekse interactie en fysiek samenkomen. Daarom zijn door de coronacrisis een aantal lopende processen voetstoots on hold gezet en werden geplande participatietrajecten uitgesteld.

The Democratic Society, een internationale non-profitorganisatie gevestigd in Brussel, zette samen met haar Australische zusterorganisatie newDemocracy Foundation een denkoefening op papier. Samen zoeken ze naar manieren om online overleg tussen overheden en burgers vlot te doen verlopen zonder de kwaliteiten van een fysiek debat overboord te gooien. Het document lezen kan op https://www.demsoc.org/resources/.

In het juninummer van Publieke Ruimte stonden we stil bij het belang van nabijheid en van de eigen woonomgeving in crisistijden. Laat dit nummer een aanleiding zijn om met frisse moed – fysiek als het kan, digitaal als het moet – in dialoog te treden, de beste ideeën naar boven te spitten en ermee aan de slag te gaan.

Omdat het feestjaar ’20 jaar Voetgangersbeweging’ samenvalt met het coronajaar geven we een alternatieve invulling aan onze jubileumviering. Deze jaargang van Publieke Ruimte is gratis online te lezen, waarmee we tegemoet komen aan de vele thuiswerkers die het gedrukte tijdschrift niet kunnen raadplegen. Het nieuwe nummer is online beschikbaar vanaf 25 september.