Meer zwemmen in open water

© Stad Gent Op 23 februari 2024 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit tot wijziging van VLAREM II met betrekking tot zwemmen in open water. Dit besluit brengt twee belangrijke veranderingen met zich mee: Allereerst wordt …

Op 24 april 2024 vindt het Congres Publieke Ruimte plaats in de Koning Elisabethzaal in Antwerpen. Graag stellen we je onze plenaire keynotespreker ‘Stefaan Vandist’ voor. Als creative consultant bekijkt Stefaan duurzaamheid al bijna 20 jaar vanuit een innovatieperspectief. Hij heeft reeds …

Projectoproep 2024 nu open

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Het praktijkboek Publieke Ruimte is intussen een collector’s item en de Prijs …