Geen stilstand na de lockdown

De coronapandemie heeft wereldwijd tot een gewijzigd gebruik van de openbare ruimte geleid. Overheden hebben maatregelen genomen om een veilig gebruik van de ruimte toe te laten. Veel steden sturen met de opgedane expertise hun beleid bij en veranderen sommige zaken definitief. Publieke Ruimte hoofdredacteur Jan Vilain maakte een overzichtsartikel over een wereld in stilstand en toont wat lockdown in beweging brengt in enkele (vooral) Europese steden. De tekst verscheen in het tijdschrift Publieke Ruimte en de online versie in de Databank Publieke Ruimte bevat talloze aanklikbare links naar websites met meer achtergrondinformatie.

De term tactical urbanism bestaat al meer dan tien jaar, maar de toepassing ervan bleef veeleer ad hoc, wegens moeilijk verenigbaar met de gangbare procedures op vlak van stedenbouw en mobiliteitsbeleid. Het verwijst naar goedkope, meestal tijdelijke veranderingen in de bebouwde omgeving om zo de kwaliteit van de ruimte te verbeteren. Idealiter zorgen dergelijke veranderingen tot een verhoogde appreciatie door de gebruikers van de ruimte, en leiden ze uiteindelijk tot een definitief ander gebruik en een daarop afgestemde herinrichting van de openbare ruimte. Kortom: actie op korte termijn voor verandering op lange termijn. De coronacrisis bracht de principes van tactical urbanism in een stroomversnelling. Intussen zijn heel wat stadsbesturen tot het inzicht gekomen dat veel van de genomen tijdelijke maatregelen een positieve impact hebben op het algehele stadsleven. Veel steden veranderen na de opgedane ervaringen definitief het geweer van schouder. Lees hier het volledige artikel over de wereldwijde aanpak van openbare ruimten tijdens en na de lockdown.