Nieuwe website inspireert om ruimte te maken voor water

Bron: Aquafin. PERSBERICHT

Vlaams rioolwaterzuiveraar Aquafin en sectorvereniging Vlario lanceren vandaag een nieuwe website met concrete maatregelen om regenwater op te vangen en in de bodem te infiltreren. Met ‘Blauwgroenvlaanderen.be” willen ze iedereen die begaan is met de klimaatbestendigheid van onze leefomgeving inspireren en aanzetten tot actie.

We hebben net de droogste lente in 119 jaar achter de rug en dan moet de zomer nog beginnen. Lange droogteperiodes en hevige piekbuien zullen door een veranderend klimaat in de toekomst nog meer voorkomen in Vlaanderen. Aquafin zet in zijn rioleringsprojecten al meer dan vijf jaar in op een maximale infiltratie van regenwater in de bodem. “Sinds 1999 legt Vlarem de scheiding op tussen afval- en regenwater bij renovatie of nieuwe aanleg,” zegt directeur Business Development en Innovatie Danny Baeten. “Maar regenwater afvoeren via een buis moet altijd de laatste optie zijn. Het is veel beter om het ter plaatse te houden en het te laten infiltreren in de bodem.”

Overal mogelijk

Daarvoor is er natuurlijk wel ruimte nodig. En die is er nauwelijks in Vlaanderen door de vele verharding. Bovendien wordt een moeilijk waterdoorlatende ondergrond vaak aangegrepen als argument om niet te infiltreren. Met de website Blauwgroenvlaanderen.be tonen Aquafin en Vlario aan dat slim omgaan met regenwater quasi overal kan. Je vindt er een waaier aan toepassingen, toegankelijk uitgelegd en sprekend geïllustreerd. Hoge grondwaterstand? Hellend gebied? Matig doorlatende grond? Met handige filterfuncties selecteer je meteen de toepassingen die bruikbaar zijn voor het gebied dat je voor ogen hebt. Inspirerende praktijkvoorbeelden zetten aan tot actie.

“Zowel Aquafin als Vlario krijgen veel vragen over hoe je infiltratie en buffering van regenwater in de praktijk aanpakt,” zegt Wendy Francken, directeur van VLARIO. “Met deze website delen we onze kennis met ontwerpers en met iedereen die begaan is met de publieke ruimte. We geven hen een duwtje in de rug om meer voor deze oplossingen te kiezen. Bovengrondse buffering en infiltratie bieden bovendien recreatie en zijn een meerwaarde om in te leven. Ook de biodiversiteit vaart er wel bij.”

Ook voor huis & tuin

Omdat ruimte geven aan water al loont op kleine schaal, bevat de website ook een sectie Huis & tuin. We geven particulieren tips en ideeën om hun dak, gevel, tuin en oprit zo in te richten dat ze er maximaal regenwater kunnen opvangen, bufferen of infiltreren. Dat is niet alleen handig om de voeten droog te houden, het beperkt ook de hitte in de zomer en bevordert de biodiversiteit.

www.blauwgroenvlaanderen.be

___________________

Einde persbericht