Dragen elektrische wagens bij aan een gezonde publieke ruimte?

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens?

Het rapport ‘Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt’ verzamelt inzichten rond alle aspecten van de invloed van elektrische wagens op de gezondheid, over de gehele levenscyclus van de wagen heen. Het gaat dan niet alleen over de gezondheidseffecten door invloed op klimaat en luchtkwaliteit, maar ook over de gezondheidseffecten van sedentair gedrag, sociale en fysieke omgeving, geluid en materialengebruik. En dit zowel tijdens de productie als de gebruiksperiode en de recyclage van de wagen.

De gezondheidskijk op mobiliteit – en breder publieke ruimte – komt in de praktijk neer op een streven naar meer actieve verplaatsingen, en dus ook meer beweeg- en ontmoetingskansen, als onderdeel van een gezondheids- en klimaatbeleid. Dit rapport over elektrische wagens onderbouwt deze visie.

Download hier het rapport.


Het Agentschap Zorg en Gezondheid is Ambassadeur Publieke Ruimte.