Goede voorbeelden gezocht van voetpaden in asfalt

Onze partner Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) voert voor Brussel Mobiliteit een studie uit over ‘Asfalt als verharding voor voetgangersvoorzieningen’. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil namelijk laten onderzoeken waar in Brussel asfalt als verharding voor voetgangersvoorzieningen zou kunnen worden toegepast (op het trottoir, in voetgangerszones, in winkelwandelstraten, enz.). Het OCW stelt voor het onderzoek vragenlijsten ter beschikking voor aannemers/studiebureaus en voor opdrachtgevers.

De lijsten kunnen worden gedownload en tegen 4 januari ingevuld worden terugbezorgd aan het OCW.

Download hier

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw is Partner Publieke Ruimte