Deelnemers gezocht voor Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Na een succesvolle lancering op 18 januari 2024 doen de initiatiefnemers van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving een oproep aan ontwerpers, openbare besturen, kennisinstellingen en andere organisaties en bedrijven om zich aan te sluiten bij de Green Deal. Samen streven we ernaar Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.
Hitte, droogte, overstromingen… Ook in Vlaanderen zijn de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies sterk verbonden met onze ruimtelijke ontwikkeling. Ondanks hoopvolle initiatieven op het terrein is er behoefte aan kennisdeling en sectorbrede samenwerking om echt het verschil te maken. Dat is precies de ambitie van deze Green Deal.
De Green Deal Klimaatbestendige Omgeving is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving, gesteund door onder andere Bond Beter Leefmilieu (BBL), Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Reset.Vlaanderen, VIBE, Infopunt Publieke Ruimte, Natuurpunt, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), ORI, VLARIO, Embuild Vlaanderen, Buildwise en de Vlaamse provincies.
De Green Deal staat open voor alle bedrijven of organisaties die betrokken zijn bij de opmaak van ontwerp- en beheersplannen van projecten met invloed op de ruimte en/of bebouwde omgeving. Hierbij wordt zowel gemikt op ontwerpers als op opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders, fabrikanten en kennisinstellingen. Al deze partijen die zich willen inzetten voor een meer klimaatbestendige omgeving kunnen toetreden tot de Green Deal. Een ideale kans om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van een duurzame, klimaatbestendige omgeving én om samen met andere leden daadwerkelijk impact te creëren.
Als lid kan je zelf bepalen op welk ambitieniveau je je wilt engageren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen trekkers, doeners, helpers en supporters.
Je kan inschrijven met een concreet project maar je kan ook deel uitmaken van een van de 5 thematische focusgroepen (infrastructuur, gebouwen, sponssteden, publieke ruimte en stedenbouw).
Om de ambities waar te maken, zal de Green Deal verschillende evenementen organiseren voor haar leden, waarbij vier strategische doelstellingen centraal staan: kennis opbouwen en delen, meer en betere samenwerking, goede praktijken opschalen en aandacht geven aan sociaal kwetsbare groepen.

Wil je ook deel uitmaken van deze Green Deal? Neem dan een kijkje op de website www.klimaatbestendig.be en schrijf in via deze link. Daar kun je de convenanttekst van de Green Deal raadplegen en vind je een link om je kandidaat te stellen voor deelname.
Noteer alvast 17 april in je agenda; dan zal in Gent het eerste lerend netwerk van de Green Deal plaatsvinden, waar de toegetreden leden officieel de Green Deal kunnen ondertekenen.

Samen met de Vlaamse provinciebesturen trekt Infopunt Publieke Ruimte de Focusgroep Klimaatbestendige Publieke Ruimte. Heb je interesse om aan deze focusgroep deel te nemen? Neem dan zeker contact met ons op en wij geven u graag meer uitleg.