13 EU-landen gaan voor ‘More Green Cities for Europe’

De komende drie jaar zullen dertien Europese landen strategisch inzetten op vergroening om zo de stedelijke omgeving toekomstbestendiger te maken. In België zal de campagne ‘More Green Cities for Europe’ de komende drie jaar door onze Ambassadeur VLAM getrokken worden, in samenwerking met …

Laatste kans: word nu lid of abonneer voor 31/01/2021 en ontvang een leuk geschenk.

Een boeiende jaargang ligt op u te wachten! In 2021 verschijnt de 40ste editie en mag het Tijdschrift Publieke Ruimte tien kaarsjes uitblazen. Er liggen opnieuw vier bijzondere dossiers op de plank. Het maartnummer behandelt het thema ‘Grote werven’. Elke …

Dragen elektrische wagens bij aan een gezonde publieke ruimte?

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens? Het rapport ‘Hoe passen elektrische …

Straatbomen in acuut gevaar: 8 verenigingen stappen naar Grondwettelijk Hof

Heel wat bomen op het openbaar domein dreigen te verdwijnen. Dat heeft alles te maken met een geplande aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen, vzw Voetgangersbeweging/Infopunt Publieke Ruimte, …