41 voorbeeldprojecten in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2024

Het zeventiende praktijkboek Publieke Ruimte geeft een overzicht van 41 projecten die oplossingen aandragen voor uiteenlopende uitdagingen. Het gaat dan over projecten zoals het verbeteren van de buurtkwaliteit, het versterken van de verbinding tussen burgers, het verminderen van verkeersoverlast, het bevorderen van biodiversiteit en het temperen van klimaateffecten. Deze recente projecten bieden inspiratie voor het creëren van een weerbare en veerkrachtige leefomgeving die aangenaam is om in te wonen. Bij elk project zit een URL en QR-code die verwijzen naar de online Databank Publieke Ruimte, waar u uitgebreide projectbesprekingen en aanvullend beeldmateriaal kunt vinden.

Elke deelnemer aan het Congres Publieke Ruimte ontving ter plaatse een exemplaar. Leden van Infopunt Publieke Ruimte ontvangen eerstdaags per post hun exemplaren. Wens je ook een exemplaar? Neem dan contact met ons op>