Nieuwe Partners Publieke Ruimte

Het professionele ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte blijft groeien. Recent mochten we Abscis Architecten en Cruydt-Hoeck als nieuw partners verwelkomen. Om kwaliteitsvolle vernieuwingsprojecten te realiseren is méér nodig dan een beleid met visie. Een doordacht en gedetailleerd ontwerp, duurzame producten en materialen en een perfecte uitvoering zijn minstens even belangrijk. Daarvoor zijn studiebureaus, producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen en aannemers verantwoordelijk. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein.
Als uw bedrijf of organisatie zich in deze filosofie herkent, word dan Publieke Ruimte Partner. Samen zetten we het belang van kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten op het agenda. Ook non-profit organisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen kunnen Publieke Ruimte Partner worden.

Abscis Architecten

Abscis Architecten wil mee-bouwen aan de stad van de toekomst. Deze denkwijze maakt deel uit van de integrale en procesgerichte aanpak van Abscis Architecten en toont het grote belang van de ruimtelijke en maatschappelijke context aan. Om projectgerichte antwoorden te kunnen bieden is een grondige analyse van de context onontbeerlijk.
www.abscis.be

Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck werkt al ruim 40 jaar aan biodiversiteitsherstel, door zaden en plantgoed van inheemse wilde planten beschikbaar te stellen voor de openbare ruimte in steden en dorpen. Met een gedegen advies maken wij uw project tot een succes voor plant, dier en mens.
www.cruydthoeck.nl