Geslaagde ‘Frisse Tour’ in Gent

Onder een stralende zon reed een peleton van 25 fietsers op 6 oktober door Gent. De tocht was een eerbetoon aan het grensverleggende werk dat Els Huigens en Jean-François Vanden Abeele hebben verricht met hun bureau Fris in het Landschap. Het kleine maar toonaangevende studiebureau bergt de plannen op en de oprichters genieten van een welverdiende rust. De “Frisse Tour” leidde langsheen diverse natuurgebieden, parken, scholen en stadsontwikkelingsprojecten waarop Fris in het Landschap zijn stempel drukte, afgewisseld met andere recente realisaties in Gent. Het bureau maakte vooral naam als pionier op vlak van speelnatuur, participatie, stadslandbouw en ecologisch beheer – principes die twintig jaar geleden nog in hun kinderschoenen stonden maar dankzij de consequente inspanningen van ‘Fris’ nu algemeen zijn doorgedrongen in de ontwerppraktijk voor publieke ruimten. De deelnemers aan de fietstocht kwamen uit diverse stads- en gemeentelijke administraties, ontwerpbureaus, regionale landschappen en burgerbewegingen. Zij gingen met nieuwe inzichten en frisse inspiratie naar huis om de intellectuele nalatenschap van Fris in het Landschap te verankeren in toekomstige projecten. Els en Jean-François, dank voor alles en het ga jullie goed!