3-30-300: nieuwe groennorm voor stedelijke gebieden

© Dieter Van Caneghem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelt een nieuwe groennorm voor stedelijke gebieden voor: de 3/30/300-regel. Deze regel – oorspronkelijk bedacht door Cecil Konijnendijk, directeur van het Nature Based Solutions Institute – houdt in dat er in stedelijke gebieden 3 bomen zichtbaar moeten zijn per woning, de omgeving van elke woning minstens 30 procent klimaatgroen moet hebben en dat er binnen 300 meter een toegankelijke groene ruimte aanwezig moet zijn per woning. De KU Leuven heeft in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een rapport opgesteld met het voorstel om de verouderde Vlaamse groennormen uit 1993 te moderniseren. Het rapport stelt dat groene ruimtes cruciaal zijn voor het welzijn van mensen, de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit in stedelijke gebieden.

De oorspronkelijke regel van Cecil Konijnendijk legde meer nadruk op boomkroonbedekking. De aanpassing naar de 3/30/300-regel biedt evenwel meer flexibiliteit, aangezien het behalen van een bepaald percentage boomkroonbedekking vaak moeilijk haalbaar is. Het belangrijkste doel blijft echter onveranderd: het creëren van een gezondere en groenere leefomgeving voor alle inwoners van Vlaanderen. Minister Demir wil deze groennorm als maatstaf om de leefbaarheid van verstedelijkte gebieden te meten en te vergroten. De groennormen worden niet in regelgeving omgezet, maar geven beleidsmakers op alle niveaus een richting om Vlaanderen stapsgewijs groener en gezonder te maken.
Het rapport benadrukt dat behoud van bestaand groen prioriteit moet krijgen. Waar nodig moet groen ook versterkt en uitgebreid worden. De groennormen kunnen geïntegreerd worden in bestaande groen-, bomen- en klimaatplannen om hun effectiviteit te vergroten. De norm biedt een minimumstandaard, maar beleidsmakers kunnen strengere doelstellingen nastreven. Minister Demir roept op tot collectieve inspanningen om steden om te vormen tot groene oases voor mens en natuur.

 

Bron: Zuhal Demir – Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme