13 EU-landen gaan voor ‘More Green Cities for Europe’

De komende drie jaar zullen dertien Europese landen strategisch inzetten op vergroening om zo de stedelijke omgeving toekomstbestendiger te maken. In België zal de campagne ‘More Green Cities for Europe’ de komende drie jaar door onze Ambassadeur VLAM getrokken worden, in samenwerking met AVBS (de sierteelt – en groenfederatie). Op het programma staat o.a. de lancering van een zakboekje over het juiste gebruik van boomkwekerijproducten, een jaarlijks seminarie met gastsprekers en interviews met experts en specialisten. Meer informatie via www.thegreencity.eu.

De campagne ‘More Green Cities for Europe’

De komende drie jaar zullen dertien Europese landen strategisch inzetten op vergroening om zo de stedelijke omgeving toekomstbestendiger te maken. Een internationale EU-campagne rond het belang van vergroening richt zich tot politici, stedenbouwkundigen, gemeenten, projectontwikkelaars en andere professionals. De promotiecampagne ‘More Green Cities for Europe’ gaat van start in januari 2021 en loopt tot eind 2023.

De eerste driejarencampagne rond “Green Cities” loopt af tegen eind 2020. De campagne ‘Green Cities for a Sustainable Europe’, gefinancierd door de Europese Commissie, ging van start in 2018, en liep in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk. Het VK valt af vanwege de Brexit, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal en Zweden zetten mee de schouders onder de nieuwe campagne 2021-2023.

Deze week hebben ENA – European Nurserystock Association – vertegenwoordigd door de voorzitter de heer Jan-Dieter Bruns, en CHAFEA – het uitvoerend agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding van de Europese Commissie de subsidieovereenkomst ondertekend. Dankzij de financiële steun van de boomkwekerij-organisaties, in combinatie met royale cofinanciering door de Europese Unie, kan de campagne een aanzienlijke impact hebben.

Luxe of noodzaak?

De dertien deelnemende landen hebben naast een intensieve verstedelijking ook af te rekenen met stijgende gezondheidszorgkosten en klimaatkwesties door stormen, hitte, droogte, en zware regenval. Oplossingen voor deze problemen zijn schaars, tijdrovend en bovenal erg duur. De toegevoegde waarde van groen in al deze gebieden is bewezen.

Bomen en andere planten lossen niet alle problemen op, maar vormen wel een erg kostenefficiënt deel van de oplossing. Meer bomen, parken, daktuinen en groene muren in onze leefomgeving bieden snelle, concrete en meetbare oplossingen voor veel problemen in Europese steden.

De campagne ‘More Green Cities for Europe’ informeert brede groepen gebruikers en besluitvormers en zet zich ook actief in om verschillende partijen te laten samenwerken aan het realiseren van concrete voordelen. Hiermee zorgt de campagne voor heel wat synergie-effecten.

Het Belgische actieprogramma

Ook in België zal de campagne ‘More Green Cities for Europe’ lopen van 2021 tot 2023. Zo zal er een zakboek gelanceerd worden die belanghebbende informeert over het juiste gebruik van boomkwekerijproducten in openbaar groen, optimalisatie van ecosysteemdiensten voor openbaar groen, nieuwe technieken en voorbeeldprojecten. Elk jaar zal er ook een gratis seminarie georganiseerd worden met inspirerende gastsprekers. Op de hoogte blijven van deze seminaries? Schrijf u in op de nieuwsbrief onderaan de landingspagina https://be.thegreencity.eu/. Op deze website en in de nieuwsbrief zullen vanaf vanaf volgend jaar tevens expert interviews, visies van specialisten en algemeen sectornieuws verschijnen.