Sint-Niklaas wint 20.000 euro voor ontharden publieke ruimte

Persbericht, Aartselaar, 17 maart 2020

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. De stad Sint-Niklaas is de winnaar van de tweede oproep in het kader van de campagne. De prijs zou vandaag uitgereikt worden op het Congres Publieke Ruimte dat echter door de maatregelen rond het Coronavirus werd verplaatst naar 9 juni 2020.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Opnieuw meer ruimte geven aan water en natuur, ook in de stad, dat willen Infopunt Publieke Ruimte (onderdeel van de Voetgangersbeweging) en Aquafin bereiken met Operatie Perforatie.

In 2019 kregen 11 gemeenten en organisaties elk een budget om hun project te helpen uitvoeren. Vorig najaar lanceerden Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte opnieuw een oproep voor projecten, dit keer specifiek gericht naar lokale besturen. De klemtoon lag bovendien op het ontharden van ruimtes in schoolomgevingen. Hiermee sloot de oproep nauw aan bij de eerdere vraag van de Voetgangersbeweging om schoolomgevingen kindvriendelijker te maken. Eén project zou dit keer een budget van 20.000 euro winnen.

Gedurfd en vernieuwend

In totaal werden er 17 projecten ingediend en beoordeeld door de jury. Het project van de stad Sint-Niklaas werd door de juryleden unaniem als winnaar uitgeroepen. Het stadsbestuur engageert zich om een parking bij de stedelijke academie in het centrum compleet om te vormen tot een groene rustplek. Gevarieerde beplanting, klimplanten, heesters, bomen en een wadi nemen binnenkort de plaats in van grijze betonstraatstenen. De weinige verharding die nog nodig is, zal ofwel waterdoorlatend zijn ofwel afwateren naar een wadi.

“Dat de stad hier resoluut kiest voor minder parkeerplaatsen ten voordele van meer groen, vinden we sterk,” zegt jurylid Koen De Winne (Aquafin). “Van alle ingediende dossiers was dit zeker het meest gedurfde en vernieuwende, ook in de keuze voor de beplanting.” Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte) voegt toe: “Het vervangen van verharding door groen is een efficiënte en haalbare maatregel om het stedelijk hitte-eiland effect tegen te gaan en de bebouwde omgeving klimaatbestendig te maken. Ook kleine oppervlakten hebben hun nut. Sint-Niklaas bewijst dat dit kan en stelt daarmee een voorbeeld voor andere steden en gemeenten.”

Schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling Carl Hanssens is opgetogen met de prijs: “De ingreep past binnen de bredere ambitie om de publieke ruimte in Sint-Niklaas voetgangersvriendelijker te maken en onze stad te vergroenen. De samenwerking met bewoners en scholen in de buurt is een garantie dat dit niet een plaatselijk onthardingsproject blijft, maar dat we voor een duurzame groenere straat gaan.”

Extra informatie: www.operatieperforatie.be

____________________

Einde persbericht


 

Over Infopunt Publieke Ruimte

Infopunt Publieke Ruimte is het aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. De organisatie vertegenwoordigt 45 Vlaamse gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en 12 Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.

Over Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het bedrijf werkt ook aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in de openbare ruimte, waardoor het weer aangenaam wonen en ontspannen is langs water. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om bodemverdroging te helpen voorkomen en het risico op wateroverlast te verkleinen.

Contact

Anja De Wit, adviseur Communicatie Aquafin – 0485 55 97 95
Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder Infopunt Publieke Ruimte – 0495 88 73 43