Projectoproep ‘Samen verbeelden we de ruimte’

Hoe we wonen, werken, ons verplaatsen en ontspannen heeft impact op de ruimte waarin we leven. Omgekeerd structureert de ruimte onze manier van leven en beïnvloedt die onze levenskwaliteit. Met de projectoproep ‘Samen verbeelden we de ruimte!’ wil het Departement Omgeving projecten ondersteunen die Vlaamse burgers sensibiliseren over en betrekken bij ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen. 

In aanmerking komen projecten van (samenwerkingen tussen) verenigingen, universiteiten en hogescholen, onderwijskoepels en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Het Departement Omgeving is op zoek naar projecten waarin burgers in dialoog gaan over duurzaam ruimtegebruik en zich een beeld vormen van de manier waarop we (in de toekomst) in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen. Actieve werkvormen staan daarbij voorop! Bovendien is het de bedoeling inzichten te verwerven over draagvlakversterking en/of educatie m.b.t. duurzaam ruimtegebruik en kansen en/of noden daaromtrent in kaart te brengen. 

Elk geselecteerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning tussen 50.000 euro en 150.000 euro. 

Een project indienen kan tot 27 september 2021 om 9.00u. Raadpleeg de website voor meer informatie of schrijf je in voor het infomoment op 26 augustus 2021 om 14u.