Ontwerpwijzer Hoppinpunten gelanceerd.

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten is gelanceerd! Infopunt Publieke Ruimte werkte deze gids samen met Mobipunt vzw, Mpact, Autodelen.net en Arcadis Belgium uit, in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer.

De Ontwerpwijzer biedt concrete handvaten aan gemeenten – en andere actoren betrokken bij de realisatie van Hoppinpunten – voor de inrichting van deze belangrijke knooppunten van verschillende vervoersmodi.

Kom meer te weten over het gebruik van de Ontwerpwijzer tijdens de webinars op 22 en 24 februari en op 26 april tijdens het Congres Publieke Ruimte