District Antwerpen rolt zilveren linten uit

Het district Antwerpen wenst tijdens deze legislatuur een aantal trajecten in het openbaar domein ontwikkelen met een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voor oudere voetgangers. Het districtsbestuur gaf opdracht aan Infopunt Publieke Ruimte / Voetgangersbeweging vzw om twee zones in het stadscentrum te onderzoeken en aanbevelingen op te stellen voor een meer seniorenvriendelijke publieke ruimte. Het project draagt de campagnenaam ‘Zilveren Linten’.

Zilveren Linten zijn korte, veilige routes, specifiek aangepast voor de verplaatsing van senioren. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de optimalisatie van verplaatsingen rondom belangrijke bestemmingen voor dagelijkse voorzieningen en andere locaties met een verhoogde aantrekkingskracht voor ouderen.

De voorstudie van Infopunt Publieke Ruimte focust op de Universiteitsbuurt en de omgeving rondom Den Bell. In beide zones bevinden zich specifieke voorzieningen voor senioren zoals een dienstencentrum, een woonzorgcentrum of een private zorginstelling, maar in het rapport is ook aandacht voor thuiswonende ouderen. In overleg met de seniorenraad en de stadsdiensten werden aanbevelingen opgesteld waarmee het districtsbestuur aan de slag gaat. Naast verkeerstechnische ingrepen en aanpassingen in functie van toegankelijkheid gaat ook veel aandacht naar het comfort en de belevingswaarde van de publieke ruimte. Zo zijn locaties voor extra zitbanken en vergroening onderzocht en werden beweegroutes uitgestippeld voor een dagelijkse wandeling.

Lokale besturen die interesse hebben in de ontwikkeling van Zilveren Linten kunnen contact opnemen met de Voetgangersbeweging via contact@publiekeruimte.info .