BESTE PUBLIEKE RUIMTEN VAN VLAANDEREN LIGGEN DIT JAAR IN SINT-NIKLAAS EN WACHTEBEKE

(c) Infopunt Publieke Ruimte

PERSBERICHT  

BESTE PUBLIEKE RUIMTEN VAN VLAANDEREN LIGGEN DIT JAAR IN SINT-NIKLAAS EN WACHTEBEKE

 

ANTWERPEN, 9 mei 2023 – Tijdens het Congres Publieke Ruimte in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal reikte provinciegouverneur Cathy Berx namens Infopunt Publieke Ruimte de zestiende Prijs Publieke Ruimte uit. Sint-Niklaas werd met de aanleg van een winkelwandellus tussen station en Grote Markt laureaat in de categorie ‘stedelijke projecten’. De provincie Oost-Vlaanderen werd met de herinrichting van het landschapspark Puyenbroeck uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘landelijke projecten’. De prijs van het publiek ging naar park Belle Vue te Leuven.

 

“Met de Prijs Publieke Ruimte willen we overheden aanmoedigen om te investeren in een aangename, veilige, duurzame en veerkrachtige leefomgeving. Publieke ruimte raakt immers aan alle aspecten van het beleid, van gezondheid tot citymarketing, van jeugd tot mobiliteit en alles daartussen. De hedendaagse vraagstukken over klimaat, energie, gezondheid, mobiliteit, voedsel en demografie dwingen ons tot fundamentele beslissingen en keuzes die vaak in de publieke ruimte vorm krijgen. We kijken met heel andere ogen naar vergroening, biodiversiteit, circulaire economie, waterinfiltratie, deelmobiliteit, kernversterking en landschapszorg dan twintig jaar geleden.” aldus Tom Dhollander (gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw).

 

De zestiende projectoproep Publieke Ruimte leverde 29 inzendingen op. In de categorie ‘landelijke projecten’ nomineerde de jury naast Puyenbroeck ook de herinrichting van het landschapspark Hooghof in Zellik en de Erfgoedwandeling in Zichem, allebei realisaties van de Vlaamse Landmaatschappij. In de categorie ‘stedelijke projecten’ gingen de nominaties de winkelwandellus in Sint-Niklaas, de straattuin in Mechelen en het Leuvense park Belle Vue. 

 

Sint-Niklaas: nieuw soort straten voor stedelijke wijken

Sint-Niklaas won met de omvorming van een aantal straten tot winkelwandellus de Prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘stedelijke projecten’. De zone sluit aan op de eerdere herinrichting van de Stationsstraat. Met de omvorming van het gebied tussen de Grote Markt en het Stationsplein geeft Sint-Niklaas het kernwinkelgebied en het hart van de scholenstad een stevige upgrade. Het idee maakte deel uit van het Economisch Kernversterkend Beleidsplan. De realisatie betekent een kentering in de beleving en het gebruik van een verborgen publieke ruimte, en is een belangrijke stap richting een kwaliteitsvolle heraanleg van de stationswijk. De omvorming van een zeer traditionele straatinrichting naar een aangenaam, verkeersluw verblijfsgebied past binnen de visie van de stad op mobiliteit en klimaat. De verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd is flink verbeterd en er is stevig ingezet op vergroening in het stadscentrum. Het verminderen van parkeergelegenheid op straat is iets wat veel stadsbesturen niet aandurven maar hier gebeurde het wel. De jury moedigt het stadsbestuur aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en soortgelijke straatprofielen ook toe te passen in woonstraten, met betrokkenheid en inbreng van de bewoners.

 

Puyenbroeck, integratie via landschapsarchitectuur

In het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke zijn de twee centraal gelegen oude attractiepunten – het bloemenpark en het dierenpark – omgevormd tot een Landschapspark van zo’n vijftig hectare groot. Vanaf de hoofdingangen worden bezoekers via nieuwe padenstructuren en gemarkeerde struinroutes naar een avontuurlijk belevingslandschap gelokt. De mogelijkheden voor grootschalige landschapsarchitectuur zijn in Vlaanderen beperkt en de manier waarop de verouderde indeling van het provinciaal domein is aangepakt, past in een breder landschappelijk verhaal dat het recreatieve aspect overstijgt.

 

Publieksprijs

Naast de prijzen van de jury, had ook het brede publiek de mogelijkheid om uit de zes nominaties een favoriet naar voren te schuiven. Dat kon via een online stemming die enkele weken duurde. De Publieksprijs Publieke Ruimte 2023 ging naar park Belle Vue in Leuven.

 

Gouverneur Berx overhandigde aan de vertegenwoordigers van elk winnend project een vlag die ter plaatse kan worden uitgehangen. Infopunt Publieke Ruimte is het Vlaamse kenniscentrum en netwerkorganisatie voor openbare ruimte en vertegenwoordigt een vijftigtal steden en gemeenten, een honderdtal private partners waaronder studiebureaus, producenten en opleidingsinstellingen en een tiental Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.

— EINDE PERSBERICHT

 

EINDE PERSBERICHT

 

Meer afbeeldingen via

Meer info: https://databank.publiekeruimte.info/project/puyenbroek/

Puyenbroeck © Johan Bonnaerens
De 15 meter hoge uitkijk- en speelheuvel lokt de bezoekers voorbij het speelplein tot in het hart van het domein en is bereikbaar via nieuwe betonpaden en avontuurlijke struinroutes.

Meer info: https://databank.publiekeruimte.info/project/winkelwandellus/

Winkelwandellus 08 © Bram GHoots
Een doordachte inplanting van groen, straatmeubilair en lijnvormige elementen begeleiden passanten en nodigen uit tot verpozen en ontmoeten.

Meer info: Park Belle Vue, Leuven • Databank Publieke Ruimte

Park Belle Vue © Michiel De Cleene

Her en der zijn er plekken voor buurtactiviteiten en spelen.

 

PERSINFO

contact@publiekeruimte.info

Contactgegevens van de winnaars op aanvraag.