Resultaten eerste Belgische Voetgangersbarometer

Meer dan 13.500 voetgangers hebben hun stem laten horen! 

Na 2 maanden opiniepeiling, uitgevoerd door Tous à Pied, Voetgangersbeweging en Walk.brussels (verenigingen die te voet gaan promoten en voetgangers verdedigen) en gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, kenden de respondenten een nationale score van 10,4/20 toe aan de bewandelbaarheid.

Met een resultaat net boven het gemiddelde (10,4/20) zijn Belgische voetgangers niet erg tevreden over de omstandigheden waarin ze zich te voet verplaatsen. 13,4/20 is de hoogste score die werd behaald onder de 62 steden waar voetgangers hun mening gaven. We zijn allemaal voetganger en om te voet gaan voor iedereen mogelijk en aangenaam te maken is er nood aan een beleid dat de voetganger op de eerste plaats zet. 

Meer informatie en resultaten via: