02 Tijdschrift Publieke Ruimte

Het tijdschrift Publieke Ruimte is de driemaandelijkse kwalitatieve uitgave voor publieke ruimte in België. In Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’. Met vaste rubrieken en themadossiers houden we onze lezers op de hoogte van de nieuwste tendensen rond openbare ruimte. In 2021 gaat de tiende jaargang in en komt het 40ste nummer uit.

  • Recente ontwikkelingen en tendensen op vlak van publieke ruimte
  • Driemaandelijkse uitgave
  • 12.000 exemplaren per jaar (2000 Nederlandstalig en 1000 Franstalig)
  • In Wallonië onder de titel ‘Cahier Espace Public’ met aangepaste inhoud
  • Vaste rubrieken (in grote lijnen, in de praktijk, over de grens) en thematische dossiers.
  • Abonnees en leden krijgen toegang tot de digitale versie
  • Beperkt aantal advertentiepagina’s (vol = vol)


Mediafiche

OPLAGE2000 Nederlandstalige en 1000 Franstalige exemplaren
PERIODICITEITDriemaandelijkse uitgave (maart – juni – september – december)
VERSPREIDINGPer post naar:

• Lokale besturen (beleid en administratie)
• Ambassadeurs Publieke Ruimte
• Lidgemeenten Publieke Ruimte: meerdere exemplaren voor verspreiding naar schepenen en administraties
• Partners Publieke Ruimte
• Abonnees op het tijdschrift Publieke Ruimte
• Intercommunales, regionale landschappen en andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
• Ontwerp-, advies- en studiebureaus, landschapsarchitecten, architecten, designers, productontwikkelaars, …
• Parkmanagers en terreinbeheerders van recreatiedomeinen, bedrijventerreinen, scholen, rust- en verzorgingsinstellingen, …
• Onderzoeksinstellingen, opleidingsinstellingen, hogescholen en universiteiten, …
• Vakorganisaties, brancheverenigingen, belangenverenigingen, …
• Maatschappijen voor huisvesting en sociale woningbouw, vervoersmaatschappijen, overheidsinstellingen, …
• Projectontwikkelaars, bouwondernemingen, aannemers, nutsmaatschappijen, …

THEMADOSSIERS– MAART: Grote werven
– JUNI: De sociale dimensie van publieke ruimte
– SEPTEMBER: Landelijke kernen
– DECEMBER: Contemplatieve ruimte

Lees hier de korte inhoud van de themadossiers >
ADVERTENTIEFORMATENA4 / A3 / Covers
Advertorial in ‘Inrichting en uitrusting’
Insert

Inkijkexemplaar

Downloads

Tarievenkaart Tijdschrift Publieke Ruimte

Bij een jaarovereenkomst met meerdere inlassingen ontvang je extra korting bovenop de partnerkorting.
De advertentieruimte per nummer is beperkt (vol = vol). Wees er dus snel bij.