Congres Publieke Ruimte verplaatst naar 9 juni ICC Gent

Gezien de recente ontwikkelingen van het Corona-virus en het overheidsadvies rond het annuleren van indoor evenementen boven de 1000 personen, nemen we als organisator van een evenement met 600  bezoekers onze verantwoordelijkheid. Er wordt ondertussen ook door experts aangeraden om massabijeenkomsten te vermijden.

Na overleg en beraad met alle betrokken partijen, zijn we tot de beslissing gekomen om het congres uit te stellen naar dinsdag 9 juni 2020 (ICC Gent). Als ingeschreven deelnemer verandert er niets, u zal ook geen factuur ontvangen. U ontvangt op een later tijdstip een e-mail om uw deelname opnieuw te ‘bevestigen’.

De winnaars van de Prijs Publieke Ruimte en Publieksprijs worden op 9 juni tijdens de plenaire slotsessie bekendgemaakt en het praktijkboek Publieke Ruimte zal ook dan aan alle congresdeelnemers worden meegegeven.

We hopen alleszins op uw begrip maar zijn van mening dat we op dit moment met zijn allen deze verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Hartelijke groeten,
Infopunt Publieke Ruimte