Groot Buurtenonderzoek

Het Groot Buurtenonderzoek is een bevraging bij buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen over hun activiteiten op lokaal niveau.

Infopunt Publieke Ruimte onderzocht waarmee kleine, plaatselijke burgerinitiatieven vandaag bezig zijn en hoe zij zich organiseren. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met ‘samentuinen’ en beplantingsacties?

De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Rechtstreekse input dus voor de verkiezingsprogramma’s in 2018 en de beleidsagenda’s voor de volgende legislatuur.

Benieuwd naar de eerste resultaten en bevindingen?

Lees hier het artikel  uit het decembernummer van het tijdschrift Publieke Ruimte met dossier ‘Burgers en buurten’.

Persinformatie en volledig persbericht.