Over ons

Infopunt Publieke Ruimte staat centraal in het transformeren van openbare domeinen tot dynamische publieke ruimtes door middel van dialoog en samenwerking. Dit platform dient als een sleutelpunt voor professionals, beleidsmakers en burgers die hun leefomgeving willen verbeteren.

Gestart als Steunpunt Straten meer dan tien jaar geleden door de Voetgangersbeweging, heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een erkend kenniscentrum voor publieke ruimte. Naarmate de activiteiten en het netwerk groeiden, werd de naamsverandering naar Infopunt Publieke Ruimte noodzakelijk om de kernactiviteiten beter te weerspiegelen, officieel gelanceerd in 2015 tijdens het Congres Publieke Ruimte.

Het logo en de identiteit van Infopunt Publieke Ruimte benadrukken het belang van wederzijdse communicatie in de ontwikkeling van openbare ruimtes. Succesvolle projecten zijn vaak het resultaat van uitgebreide dialogen tussen diverse belanghebbenden, waaronder overheden, de privésector, lokale en hogere overheden, en de academische wereld. Infopunt zet zich in voor het bevorderen van deze uitwisselingen, waarbij niet alleen professionals, maar ook gewone burgers betrokken zijn. De vele actieve bewoners- en burgercollectieven die vandaag hun stem laten horen, tonen aan dat burgerparticipatie essentieel is voor het creëren van betekenisvolle publieke ruimtes.

Bovendien functioneert de publieke ruimte als een katalysator voor sociale, economische en ecologische verbeteringen. Dit concept wordt ondersteund door de Inspiratienota Publieke Ruimte en wordt weerspiegeld in diverse projecten die streven naar een hogere kwaliteit van leven door strategische investeringen in de openbare ruimte. Het ledennetwerk van Infopunt, dat bestaat uit diverse overheids- en onderwijsinstellingen, bedrijven en vakorganisaties, speelt een cruciale rol in deze ontwikkelingen.