Over ons

Dialoog en betrokkenheid maken openbaar domein tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.

Toen de Voetgangersbeweging vzw meer dan een decennium geleden Steunpunt Straten in het leven riep, had de organisatie de intentie om de kwaliteit van onze openbare ruimten meer onder de aandacht te brengen. Door een centrale en onafhankelijke positie werd Steunpunt Straten in de loop der jaren een gevestigde waarde als kenniscentrum voor publieke ruimte. De brede werking van de organisatie en het daarachter opererende netwerk lieten zich niet langer vatten onder de naam Steunpunt Straten. Met ‘publieke ruimte’ als core business was een naamwijziging in die zin evident. Van Steunpunt naar Infopunt, van Straten naar Publieke Ruimte: Infopunt Publieke Ruimte werd op 3 maart 2015 voorgesteld tijdens het Congres Publieke Ruimte.

Dialoog

Het logo van Infopunt Publieke Ruimte vertelt een verhaal van dialoog. Het bewerkstelligen van kwaliteit is geen enkelrichtingverkeer, zeker niet in de complexe materie die openbare ruimte is. Uit de talloze inzendingen voor het praktijkboek Publieke Ruimte vanaf 2008 tot vandaag blijkt dat de meest succesvolle projecten gefundeerd zijn op een brede dialoog tussen uiteenlopende stakeholders. Dialoog tussen bevolking en overheid, tussen publieke en private sector, tussen lokale besturen en bovenlokale overheden, tussen academische wereld en veldwerkers. Om de kwaliteit van de publieke ruimte hoog op de beleidsagenda’s te houden, zet Infopunt Publieke Ruimte nog meer in op de uitwisseling van kennis, ideeën en inspiratie. Onze lidgemeenten, Publieke Ruimte Partners en Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn daarbij bevoorrechte partners. Maar ook niet professionele belangstellenden krijgen een prominentere plaats in onze werking. Initiatieven zoals Pic Nic the Streets, Lab van Troje en Antwerpen Aan ’t Woord en honderden kleine buurtverenigingen in Vlaanderen maken duidelijk dat burgers ook hun zeg willen hebben over de openbare ruimte. De mens op straat zit in het DNA van de Voetgangersbeweging. Zonder mensen is ruimte niet meer dan een plek. Het is de beleving van de gebruikers die de plek waarde en betekenis geeft en er publieke ruimte van maakt. Bij elke ingreep in de publieke ruimte moet niet enkel de omgeving, maar vooral de diversiteit aan gebruikers het referentiekader zijn. Inzicht in publieke ruimte begint bij affiniteit met de gebruikers.

Publieke ruimte als hefboom

De Inspiratienota Publieke Ruimte die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 werd opgesteld, geldt nog steeds als een leidraad voor onze werking. Kwaliteit realiseren in de openbare ruimte is meer dan het herinrichten van straten of pleinen met een zitbank en een boom. Kwaliteitsvolle publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische ontwikkeling. Door te investeren in hun openbare ruimte, brengen gemeentebesturen en andere opdrachtgevers een positieve spiraal op gang, een multiplicatoreffect waardoor de investeringskost zichzelf terugverdient. Die boodschap draagt Infopunt Publieke Ruimte uit in zijn werking. In onze publicaties, campagnes en vormingsactiviteiten wordt publieke ruimte in de breedst mogelijke zin benaderd.

Ons ledennetwerk bestaat uit lokale en bovenlokale overheden, ondernemingen, opleidings- en onderzoeksinstellingen, vakorganisaties en beroepsfederaties.
Een overzicht kan u vinden onder Ledennetwerk.