Dragen elektrische wagens bij aan een gezonde publieke ruimte?

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens? Het rapport ‘Hoe passen elektrische …