De Merode

Publieke Ruimte special en boek over 10 jaar de Merode

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij verzorgde Infopunt Publieke Ruimte de redactie en vormgeving van twee publicaties die het gebied de Merode in de kijker zetten. Op 20 oktober draagt de VLM het projectsecretariaat van dit unieke gebied tussen Nete en Demer over aan de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het praktijkboek ’10 jaar de Merode – een decennium prinsheerlijke projecten’ wordt dan feestelijk voorgesteld. Vanaf vandaag is het magazine over de Merode beschikbaar, een exclusieve ‘special’ bij het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte. Wie niet kan wachten tot het blad in de bus valt, kan het magazine nu al digitaal inkijken.

De Merode, een uniek en historisch landschap

Een fantastisch landschap, prachtige natuur, hoogstaand erfgoed, het prinsheerlijke platteland de Merode heeft in het dichtbebouwde Vlaanderen unieke troeven. De streek presenteert zich sinds enkele jaren nadrukkelijk als een geheel, als een merk gedragen door meerdere partners: Vlaanderen, drie provincies, negen lokale besturen, terreinbeheerders, verenigingen, ondernemers, en inwoners. Dat is een opmerkelijke evolutie voor een domein dat dertien jaar geleden nog het privébezit was van de prinselijke familie de Merode. De Vlaamse overheid kocht in 2004 het aaneengesloten gebied van 1500 ha op het snijpunt van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Nooit eerder was ze in de gelegenheid om zo een grote oppervlakte aan natuur en historisch landschap met bijbehorende erfgoedparels te vrijwaren. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de opdracht om de regie van het gebied in handen te nemen. Via natuur- en landinrichtingsprojecten, quick wins, Europese projecten en samenwerkingsverbanden kon de Merode bewaard en verder ontwikkeld worden als één samenhangend gebied waar natuur, landschap, recreatie, erfgoed, landbouw en lokale economie elkaar versterken. Op 20 oktober draagt de VLM de regierol over aan een nieuw projectteam dat aangestuurd wordt door de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Benieuwd naar de Merode?

Download de special van het tijdschrift Publieke Ruimte via de publicatiepagina van de Vlaamse overheid.

Download

Bekijk de abdij van Averbode in de Databank Publieke Ruimte

Databank

Abonneer u op het tijdschrift Publieke Ruimte

Meer info

Praktijkboek de Merode: een decennium prinsheerlijke projecten

 Het plattelandsproject de Merode is ontstaan na de aankoop van 1500 ha bossen en landerijen van de familie de Merode door de Vlaamse overheid. Gedurende meer dan 10 jaar coördineerde de Vlaamse landmaatschappij de regionale streekontwikkeling en de landinrichting. Het praktijkboek de Merode geeft je een inkijk in projectinformatie, illustraties van ontwerpen en reflecties van burgemeesters, terreineigenaars en VLM-personeel. In opdracht van de VLM verzorgde Infopunt Publieke Ruimte voor de vormgeving en redactie van de unieke publicatie.

In oktober 2017 draagt de Vlaamse Landmaatschappij de coördinatierol over aan de betrokken provincies die zich in de toekomst toeleggen op het ontwikkelen en het beheer van dit uniek gelegen gebied.

DOWNLOAD

 BESTEL JE EXEMPLAAR