Richtlijnen voor juryleden projectoproep Publieke Ruimte

 • Elke inzending wordt door minimaal de helft van de juryleden + de juryvoorzitter beoordeeld. Juryleden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn (geweest) bij een inzending, kennen voor het betreffende project geen punten toe.
 • De juryleden kennen vooraf een score toe
  • 3 – de inzending verdient een nominatie voor de prijs Publieke Ruimte 2022
  • 2 – de inzending verdient een plaats in het boek, maar komt niet in aanmerking voor de prijs PR2022
  • 1 – de inzending komt eventueel in aanmerking voor opname in het boek (delibereerbaar)
  • 0 – de inzending is ondermaats of voldoet niet aan de vooropgestelde criteria en kan niet worden opgenomen in het boek.
 • Het juryoverleg start op basis van de rangschikking van de totaalscores per inzending. Juryleden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn (geweest) bij een inzending, onthouden zich bij de discussie.
 • De jury heeft de mogelijkheid om de categorie van een inzending (landelijk of stedelijk) te wijzigen indien dit relevant is.
 • Bij discussie over gelijkwaardige projecten krijgen projecten met een divers karakter voorrang, zodat in het praktijkboek een brede waaier aan uiteenlopende projecten kan worden getoond.
 • De jury kiest zowel in de categorie ‘stedelijke projecten’ als in de categorie ‘landelijke projecten’ drie nominaties voor de Prijs Publieke Ruimte en selecteert in elke categorie een winnaar. Bij deze selecties zijn volgende criteria van doorslaggevend belang:
  • Het project beantwoordt aan meerdere van de tien kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling zoals geformuleerd in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
  • Het project heeft een hoge gebruiks- en verblijfskwaliteit voor een diverse groep gebruikers.
  • Het project is voorbeeldstellend en inspirerend voor andere opdrachtgevers en heeft geheel of gedeeltelijk het potentieel om op meerdere locaties toegepast te worden (nieuw beoordelingscriterium vanaf projectoproep 2023)