Oproep: nieuw beweegproject zoekt 3 pilootgemeenten

Infopunt Publieke Ruimte maakt via diverse activiteiten (congres, publicaties, vormingsmomenten,…) werk van kwaliteitsvolle inrichting van publieke ruimte. Een kwaliteitsvolle inrichting gaat over groene ruimten, leuke plekjes in een gemeente om te vertoeven, gedeelde ruimte, de integratie van water in projecten, de plaats van voetgangers en fietsers in de ruimte, speelplekken voor kinderen maar uiteraard ook over kwaliteitsvolle beweegplekken. In de huidige coronatijden is gebleken dat er nood is aan kwalitatieve ruimte in de buurt. Gemeenten moeten streven naar een kwalitatieve inrichting van de ruimte met groenzones, met ontmoetingsplaatsen maar ook met beweeginfrastructuur in openlucht.

Het nieuwe beweegproject zet aan tot beweging op een zeer laagdrempelige manier, in openlucht en toegankelijk voor iedereen. Dit jaar nog start het project in 3 pilootgemeenten die een voortrekkersrol zullen uitoefenen en aan interessante voorwaarden kunnen intekenen. Na een grondige evaluatie zal het project verder in Vlaanderen worden uitgerold. 

Er zijn slechts 3 gemeenten die kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot en met 31augustus 2020. Na deze datum zullen de geselecteerde gemeenten op de hoogte worden gebracht om in het najaar van start te gaan.

 


Waarom streetworkout/calesthenics?

Sporten is belangrijk om in goede conditie te blijven. Het helpt om met stress om te gaan en negatieve energie kwijt te raken. Bovendien geeft het kansen op sociale interactie en sociale inclusie. Sport is een belangrijke hefboom om mensen in armoede te betrekken en actief te laten deelnemen aan de maatschappij.

Calisthenics is een discipline die zich kenmerkt door training met het eigen lichaamsgewicht. Het is een verzamelnaam van oefeningen die je uitvoert met je eigen gewicht en een minimum aan toestellen. Er wordt gewerkt op kracht, stabiliteit, mobiliteit en het is laagdrempelig en leuk. Iedereen traint op het eigen niveau en tempo, het kan zelfstandig of in groep. De combinatie van oefeningen zorgt ervoor dat alle spiergroepen getraind worden. Streetworkout beoefen je in open lucht wat zorgt voor een gevoel van vrijheid en is te combineren met andere sporten (jogging, yoga, balsporten, enz.).

Voordelen van Streetworkout:

 • Brede doelgroep  –  een sport voor iedereen
 • “trendy”, ook bij doelgroepen die moeilijker bereikbaar zijn
 • Empoweren door urban sports
 • Laagdrempelig
 • Altijd en overal toegankelijk
 • Goedkoop
 • Uitdagend en functioneel trainen
 • Combineren met andere sporten
 • Streven naar een publieke ruimte die gericht is op beweging, ontmoeting,….een ‘gezonde’ publieke ruimte

Doelstellingen van het project

 • Meer kwaliteitsvolle plekken in de publieke ruimte creëren die beweging stimuleren
 • Een bewegingsvriendelijke inrichting van publieke ruimte zet mensen aan tot meer sporten/meer bewegen
 • Kwaliteitsvolle publieke ruimte draagt bij aan sociale gelijkheid; publieke ruimte is er voor iedereen.
 • Meer variëteit in de publieke sportinfrastructuur is wenselijk.
 • Mensen in armoede beoefenen vaak minder sport; toegankelijke sportinfrastructuur in de publieke ruimte kan hierop een antwoord bieden. We dragen bij tot een betere samenleving en bevorderen sociale inclusie.

Voor een brede doelgroep

 • Voor jong en oud
 • Voor beginner of gevorderde
 • Voor kwetsbare groepen  (kansarme groepen bv.)
 • Voor (hang)-jongeren
 • Voor meisjes / dames

Het project richt zich naar een brede doelgroep. Samen met de gemeente wordt de locatie en de primaire doelgroep bepaald. Eventueel kan een participatieproces opgestart worden.

Wat houdt het pilootproject precies in?

Het project bestaat uit vier  luiken:

 1. Opstarten van een werkgroep met relevante stakeholders en het bepalen van de strategie/locatie/doelgroepen/plan van aanpak.
 2. Het effectief plaatsen van een streetworkout-park op de gekozen locatie in de gemeente. (Werk je mee als pilootgemeente, dan beschik je dus, binnen de hierna gestelde voorwaarden, na dit project over een eigen uitgebreid streetworkout-park conform aan alle normering.)
 3. Activeren van de doelgroep via een aanbod groepslessen / vakantieactiviteiten (in samenwerking met lokale clubs en verenigingen, sportdienst,…).
 4. Evalueren en bijsturen van het project.

Wat zijn de voorwaarden om als pilootgemeente deel te nemen?

 • Gemeente of stad gelegen in het Vlaams gewest.
 • Bereidheid tot deelname aan minstens 4 werkvergaderingen met de relevante betrokkenen binnen de gemeente.
 • Bereidheid tot (ondersteuning bij) de plaatsing van de streetworkout-infrastructuur en keuring van de toestellen door de gemeentediensten (zoals gebeurt met andere sporttoestellen).
 • Promotie/communicatie van het project naar de inwoners (met ondersteuning door Infopunt Publieke Ruimte).
 • Evaluatie van het pilootproject met als doelstelling het project te verbeteren om later uit te rollen in Vlaanderen.
 • Een investeringsbudget van € 6.000 (excl. btw) voor de infrastructuur. Het overige budget wordt door Infopunt Publieke Ruimte gedragen gezien het een pilootproject is.
 • Korte motivatie ‘waarom u dit pilootproject graag in uw gemeente wil opstarten’. Dit kan u via het invulformulier ingeven.

Praktisch

Kandidaat gemeenten kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden tot en met 31 augustus 2020. Infopunt Publieke Ruimte kiest op basis van het aantal inzendingen en de motivatie van de gemeente drie pilootgemeenten.

De projecten zullen van start gaan vanaf het najaar 2020.