Opening eerste mobipunt project ‘netwerk mobipunten’ op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem

Als stichtend lid van de Mobipunt vzw lanceerden we vandaag in samenwerking met Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters, Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen Riet Gillis en het voltallige gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem het eerste Mobipunt in Sint-Lievens-Houtem. Dit Mobipunt maakt deel uit van een groter netwerk van mobipunten dat de komende jaren gelanceerd wordt.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar duurzame mobiliteit, diensten, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kunt overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto,…  

In Sint-Lievens-Houtem bestaat het mobipunt uit twee deelauto’s aan de bushalte en een digitale mobipuntzuil met info over de deelauto’s maar ook over de lokale fietsroutes, info over het aanbod van De Lijn, de NMBS…. In een tweede fase van het project komen er nog extra fietsenstallingen en een pakketautomaat voor het centraliseren van de e-commerce.

“Via concrete maatregelen aangepast aan de lokale context werken we stap voor stap aan een betere mobiliteit: het verbeteren van fietsenstallingen en plaatsen van deelfietsen, deelauto’s, …  zodat elke inwoner in Oost-Vlaanderen zich duurzaam kan verplaatsen.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit 

Het project ‘netwerk mobipunten’ kadert  binnen een reeks van 19 mobipunten, in 19 Oost-Vlaamse gemeenten. De Provincie Oost-Vlaanderen levert hier pionierswerk dat in de komende jaren op grote schaal zal worden uitgerold in Vlaanderen. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de intercommunale SOLVA en Mobipunt vzw en de deelnemende gemeenten waaronder Sint-Lievens-Houtem.

“We zijn blij dat we als landelijke gemeente de eerste zijn om de uitrol te starten van dit project van de Provincie om de mobiliteit van de toekomst uit te werken.” 

Tim De Groote, schepen voor Mobiliteit

Het project voorziet in een procesbegeleiding en een budget van 23 000 EUR waarvan 75% wordt gefinancierd door Vlaanderen binnen het kader van de ‘lokale klimaatprojecten’.

Mobipunten zijn ankerpunten in een mobiliteitssysteem dat de openbare ruimte versterkt, verplaatsingen eenvoudiger maakt en ook de CO²uitstoot vermindert.

Bekijk hier de reportage van TV-Oost.