Project ‘Netwerk Mobipunten’ wil 19 mobipunten realiseren in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen worden 19 mobipunten uitgerold via het project ‘netwerk mobipunten’. Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, …

BUUR zoekt nieuwe medewerkers

BUUR is een toonaangevend team van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, ruimtelijk planners en mobiliteitsdeskundigen. We creëren de leefomgeving van de toekomst, vanuit een geïntegreerde benadering: sterke steden en kernen, duurzame mobiliteit, integrale ecosystemen, klimaat en energie, circulaire ruimte en veelzijdige regio’s. We …

Voor elke Vlaming een boom

Zes miljoen bomen. Dat aantal schuift BOS+ vandaag naar voor om op korte termijn het hoofd te kunnen bieden aan hittegolven zoals we die nu meemaken. Een samenloop van omstandigheden heeft ertoe geleid dat een weinig mediageniek onderwerp als ‘bomen’ …