Jaargang 2021: niet te missen

In 2021 mag u opnieuw vier boeiende nummers van het tijdschrift Publieke Ruimte verwachten.
Naast de vaste rubrieken zoals ‘In de praktijk’, ‘Mensen’, ‘Over de grens’ en ‘Dagje uit’ staan er opnieuw spraakmakende dossiers op het programma.

Nr. 37 (januari – februari – maart): Grote werven

Elke plek maakt deel uit van een groter verhaal en van een ruimere omgeving. Soms overstijgt de inrichting van een plek het lokale niveau en zijn grote werven nodig om de ruimtelijke puzzel in elkaar te passen. Denk aan grote infrastructuren zoals wegenwerken, rivierdoortochten en overstromingsgebieden. Ruilverkavelingen, land- en natuurinrichtingsprojecten zijn grote werven in openruimtegebieden. Op vlak van mobiliteit zorgt de uitbreiding van het openbaarvervoernet, de uitrol van fietssnelwegen en hoppinpunten voor vele werven op grote schaal. Bij elke werf komen heel wat actoren, processen en procedures kijken. Bij grote werven is het verloop vaak complexer en langduriger. In het dossier ‘Grote werven’ maakt u kennis met een aantal lopende en geplande projecten, met een brede waaier aan betrokkenen en hun rol in het geheel.

Nr. 38 (april- mei- juni): De sociale dimensie van publieke ruimte

Wanneer openbaar domein een knooppunt van sociale interacties wordt, spreken we van publieke ruimte. Het is de plaats waar mensen van uiteenlopende culturele, religieuze, etnische en sociale achtergronden en van verschillende leeftijden elkaar kruisen en ontmoeten. Dat leidt tot verrijking maar soms ook tot spanningen. In dit dossier gaan we dieper in op de wisselwerking tussen de publieke ruimte en haar gebruikers. Hoe kunnen overheden het gebruik van de openbare ruimte sturen en monitoren? Kunnen plekken ingericht worden op maat van specifieke doelgroepen of is dat net niet wenselijk? Wat zijn succesvolle recepten om burgers met uiteenlopende achtergronden samen te brengen rond een gemeenschappelijk verhaal? Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers staan in dit dossier centraal.

Nr. 39 (juli- augustus- september): Landelijke kernen

De keerzijde van een toenemende verstedelijking is de verarming van het platteland. Kleine, landelijke kernen kampen vaak met een gebrek aan infrastructuren en voorzieningen en oefenen weinig aantrekkingskracht uit op nieuwe bewoners. Bij andere kernen gaat de authenticiteit teloor door verstedelijking en uitwaaierende verkavelingen. Het dossier ‘Landelijke kernen’ toont manieren om het dorpskarakter en het bijhorende gemeenschapsleven met zijn tradities in ere te herstellen. Erfgoed, mobiliteit, landschapszorg, lokale economie, toerisme, architectuur, cultuur en natuurontwikkeling komen om de hoek kijken. De publieke ruimte is daarin vaak het bindende element dat mee bepalend is voor de identiteit van landelijke kernen.

Nr. 40 (oktober- november- december): Contemplatieve ruimten

Onze tijd kenmerkt zich door een onophoudelijke stroom van (vaak negatieve) berichtgeving. Om zich staande te houden in de ratrace en de maalstroom van het leven gaan mensen op zoek naar zingeving en bezinning, naar rust en stilte en tijd voor zichzelf. Er is een toenemende behoefte aan plekken om tot inkeer te komen. De natuur speelt daarin een voorname rol maar ook in de bebouwde ruimte is er toenemende aandacht voor luwte, stilte en meditatie.
In het dossier ‘Contemplatieve ruimten’ maakt u kennis met luwteoases, troostplekken, natuuroases, religieus patrimonium, bijzondere begraafplaatsen en historische plekken met een spirituele betekenis.