Congres Publieke Ruimte gaat digitaal – Geen relance zonder publieke ruimte

Het congresthema ‘Ruimte voor nieuwe tijden’ is actueler dan ooit kon worden vermoed. Infopunt Publieke Ruimte legt vijf puzzelstukken op tafel die post-corona bepalend zullen zijn om invulling te geven aan een kwaliteitsvolle openbare ruimte op buurtniveau: 1) spelen en bewegen, 2) water en groen, 3) mobiliteit en 4) ontmoeting. Het digitale Congres Publieke Ruimte gaat van start op 9 juni. Schepen Filip Watteeuw  (Stad Gent) verwelkomt u. Gent blijft immers ook voor dit digitale congres onze gaststad.  

Tijdens de openingssessie geven vijf prominente sprekers hun visie over deze aspecten van publieke ruimte voor de toekomst. In hun pleidooien geven ze concrete aanbevelingen voor het relancecomité van de Vlaamse Regering om een nieuwe rol voor publieke ruimte te erkennen in de exitstrategie uit de crisis.

Lees hier het volledige programma en schrijf in.