Het voorruitperspectief: over auto-matisch denken en de auto in ons hoofd

Wellicht ontkent u het nu nog ten stelligste, maar na het horen van deze lezing geeft u waarschijnlijk deemoedig toe er ook één te zijn. De 20e eeuw heeft ons tot impliciete autodenkers gemaakt: mensen voor wie de auto onbewust de nieuwe maat en de nieuwe norm is geworden. Hoe kan het anders dat ‘ik ginder sta’ en toch naast jou, dat we een airbag aan de binnenkant en een koebeugel aan de buitenkant vanzelfsprekend vinden, dat we honderdtwintig per uur langzaam vinden en naast elkaar fietsende scholieren hinderlijk? Kris Peeters neemt u mee op ontdekkingstocht in de realiteit die u meende te kennen. En als klap op de vuurpijl verklapt hij u hoeveel 4×4 is…

Deze lezing vindt plaats in het kader van het project Pajotse Mobipunten waarin Infopunt Publieke Ruimte projectpartner is.

Inschrijven kan je op de website van projectpartner Archeduc.